Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Avanafil - nový inhibitor fosfodiesterázy pro léčbu erektilní dysfunkce

avanafil-novy-inhibitor-fosfodiesterazy-pro-lecbu-erektilni-dysfunkce

avanafil-novy-inhibitor-fosfodiesterazy-pro-lecbu-erektilni-dysfunkce

Perorální podání inhibitorů fosfodiesterázy pátého typu (iPDE-5) je metodou volby při léčbě erektilní dysfunkce. Tato léčba je široce dostupná, dobře přijímaná pacienty a v posledních letech i méně finančně náročná. V roce 2013 byla registrována nová molekula iPDE-5 avanafil a před několika měsíci byl uveden na český trh. Co tedy od avanafilu očekávat a v čem se liší od „starších“ molekul?

___

___

Farmakokinetika

Rychlý nástup účinku - Avanafil má rychlý nástup účinku. Při porovnání informací uvedených v SPC je u sildenafilu a vardenafilu třeba průměrně jedna hodina k dosažení maximální plazmatické koncentrace, tadalafil dosahuje maxima průměrně za 2 hodiny, ale avanafil se na maximální plazmatické koncentrace dostává již za 30 až 45 minut.

Tato příznivá farmakokinetika pacientům zjednodušuje užívání léku. Dovedeme si přestavit, že nutnost užití tablety 30 minut, ideálně jednu hodinu, před souloží přináší mnohé „organizační“ obtíže a některým pacientům i chvilky studu a napětí. Dle výzkumů sexuálního chování české populace Weisse a Zvěřiny1 trvá předehra průměrně 14 minut. Co tedy dělat po zbývající dobu? Odpověď nám přináší farmakologický profil avanafilu, který byl potvrzen v multicentrické, randomizované studii Goldsteina.2 Do patnácti minut od užití 100 mg avanafilu bylo schopno úspěšně zvládnout pohlavní styk 67 % zkoumaných pacientů s erektilní dysfunkcí.

 

Dlouhotrvající účinek

Pro klinickou praxi můžeme rozdělit iPDE-5 na krátkodobé - sildenafil a vardenafil, které mají poločas eliminace dle SPC do pěti hodin, a dlouhodobé s biologickým poločasem přes 17 hodin, mezi které patří tadalafil. Avanafil je právě na pomezí těchto dvou skupin, studie citované v SPC udávají biologický eliminační poločas této molekuly mezi 6 až 17 hodinami. 

 

Selektivita

V těle savců je možno nalézt 11 skupin fosfodiesteráz, které mají různou distribuci v tkáních, a jednotlivé inhibitory fosfodiesteráz se odlišují různou
specifičností ke každé z nich. Má se za to, že většina nežádoucích účinku iPDE-5 je  způsobena inhibicí necílového izoenzymufosfodiesterázy. Ideální molekula by tedy měla mít co nejvyšší selektivitu k PDE-5, hojně zastoupené v topořivých tělesech penisu, a co nejnižší afinitu k fosfodiesterázám ostatního typu. Vlastnosti avanafilu se s k tomuto ideálu přibližují. Jeho afinita vůči PDE-11 je ze všech iPDE-5 nejnižší, a k PDE-1 a PDE-6 je po tadalafilu druhá nejnižší.  

 

Nežádoucí účinky avanafilu

Velmi časté nežádoucí účinky dle SPC, tedy takové, které by se projevily u každého desátého pacienta či častěji, nebyly, stejně jako u tadalafilu, pozorovány. Mezi časté nežádoucí účinky patří klasická triáda – bolest hlavy, zarudnutí a kongesce nosní sliznice, která je na rozdíl od avanafilu u většiny ostatních iPDE-5 doplněna ještě o dyspepsie a myalgie. Na kontraindikaci užívání všech iPDE-5 společně s nitráty se nic nemění. 

 

Dávkování

Avanafil, jako jediný na českém trhu, je možno předepsat v síle 200 mg na tabletu.  Při neúplné terapeutické odpovědi na léčbu počáteční dávkou a prověření správného způsobu užívání je zvýšení síly přípravku nejjednodušší a mnohdy účinnou strategií léčby. Dle metaanalýzy publikovaných
studií má 200mg dávka avanafilu identický bezpečnostní profil jako 100mg dávka, jen byla mezi nežádoucími účinky častěji hlášena bolest hlavy.4
Například u diabetiků, kteří v některých případech představují terapeuticky rezistentní pacienty, užití 200mg dávky oproti 100mg zvyšuje úspěšnost pokusů o pohlavní styk z 34,4 % na 40 %.  

 

Závěr

Rozrůstající se rodina iPDE-5 nabízí  lékaři více terapeutických možností.Příznivý profil avanafilu by měl přinést více pohodlí a bezpečí pacientovi
a větší konkurence na trhu s iPDE-5 do budoucna snad ještě více sníží finanční náročnost léčby.