Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Léčba demence a ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) - moderní studie 2015 a informace

lecba-demence-a-ginkgo-biloba-jinan-dvoulalocny-moderni-studie-a-informace

lecba-demence-a-ginkgo-biloba-jinan-dvoulalocny-moderni-studie-a-informace

Živoucí fosilie, svědek éry dinosaurů – to jsou jen některá označení pro prastarý strom jinan dvoulaločný (ginkgo biloba L., Ginkgoaceae). Po 150 milionů let prakticky nezměnil svou podobu; dorůstá do výšky až 40 m a dožívá se více než 1000 let. Do Evropy byl jinan přivezen r. 1730. Fascinuje botaniky, stejně jako umělce a lékárníky. Jeho listy symbolizují naději, sílu, nezdolnost a dlouhý život.
___

___


Obsahové látky

Do hledáčku vědců a lékařů se jinan dvoulaločný dostal před cca 30 lety. V listech byly objeveny látky, které se nevyskytují v žádné jiné rostlině. Mezi ně patří zejm. flavonoidy (rutin, kempferol, kvercetin a biflavony) a terpeny (diterpenoidní laktony ginkgolidy A, B, C, J a seskviterpenoid bilobalid), dále jsou přítomny třísloviny, steroly, organické kyseliny (šikimová, citronová, chinová aj.) a deriváty fenolu (ginnol, ginkgol, ginkgolová kyselina). 

Ginkgolová kyselina je toxická, silně dráždí kůži a může vyvolat alergickou reakci. V semenech byl nalezen ginkgotoxin 4-o-methylpyridoxin, který je anti-vitaminem B6 a inhibitorem metabolismu GABA v mozku; je spojován s rizikem snížení křečového prahu. Z těchto důvodů není doporučována  laická příprava tinktur a extraktů z Ginkgo biloba.

 

Farmakologické účinky, princip účinku

Komplex účinných látek jinanu dvoulaločného vykazuje antioxidační, antiflogistické, vazodilatační, reologické a neuroprotektivní působení. Principem účinku je zlepšení perfúze mozku, resp. zvýšení dostupnosti kyslíku a živin pro neurony. Mozek sám o sobě spotřebovává cca 30 % celkové tělesné energie. Vlivem stárnutí dochází ke snížení mitochondriální produkce energie ve formě ATP, takže u lidí nad 50 let klesá výkonnost a schopnost koncentrace a zapamatování si. Speciální extrakt z jinanu dvoulaločného EGb 761® chrání mitochondrie před poškozením volnými radikály a prokazatelně zvyšuje jejich membránový potenciál. EGb 761® je doporučován k prevenci a léčbě Alzheimerovy choroby a ostatních demencí, dále k terapii poruch mozkové činnosti u organického postižení CNS, vertiga, tinnitu, poruch prokrvení končetin a intermitentní
klaudikace. 

 

Účinnost a bezpečnost

Extrakt z jinanu dvoulaločného může být obecně považován za účinný a bezpečný, splňuje-li několik kritérií: 

  • jako extrakční činidlo je použit aceton, poměr drogy a extraktu 35-67: 
  • je standardizován, tj. obsahuje min. 22-27 % flavonoidních glykosidů ginkga a nejméně 5-7 % terpenických laktonů;
  • je podáván v denní dávce 120-240 mg suchého extraktu; 
  • kvůli možným alergickým projevům neobsahuje více než 5 ppm ginkgolové kyseliny.

Vysoce purifikovaný EGb 761® byl připraven již r. 1965 firmou Schwabe. Jeho výjimečnost tkví v patentovaném 27stupňovém pochodu, čímž je dosaženo vysoké koncentrace účinných principů a eliminace balastních a toxických látek. Má deklarovaný obsah 24 % flavonoidních glykosidů, 6 % terpenických laktonů (z toho 3,2 % gingkolidů A, B, C a 2,8 % bilobalidu) a méně než 5 ppm ginkgolové kyseliny.

 

Závěr

Na základě výsledků klinických studií (Yancheva, 2009; GOT-IT!, 2010; GOTADAY, 2010 aj.), kdy byla konstatována mj. srovnatelná účinnost s donepezilem, byl EGb 761® r. 2011 zahrnut Světovou federací společností biologické psychiatrie (World Federation of Societies of Biological Psychiatry, WFSBP) do guidelines pro biologickou léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných demencí (Ihl et al. The World Journal of Biological Psychiatry, 2011; 12: 2–32). Musí však být podáván v dostatečné dávce, tj. 240 mg EGb 761®/den.

 

Literatura:

1. Schmidt M. Ginkgo – ein Urbaum als Apotheke. PTAheute 2001; 15:6-8.

2. Weber-Fina U. Ginkgo. PTAheute 2009; 23:20-24.

3. Valíček P, Potužák M. Ginkgo biloba. Časopis českých lékárníků 1999; 71:18-19.

4. Bartoušek J. Ginkgo biloba v současné medicíně. Praktické lékárenství 2006; 2:142-4.

5. Ude Ch, Schubert-Zsilavecz M, Wurglics M. Ginkgo biloba Extracts: A Review of the Pharmacokinetics of the Active Ingredients. Clin Pharmacokinet DOI 10.1007/s40262-013-0074-5.

 

Zdroj: doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA, Farmakologický ústav 1.LF UK Praha