Příjemnou noc, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Kombinace léků s alkoholem a vliv na lidské zdraví

kombinace-leky-alkohol-vliv-na-zdravi-lekove-interakce

kombinace-leky-alkohol-vliv-na-zdravi-lekove-interakce
O mnohých interakcích mezi alkoholem a léky odborníci vědí, ale mnohé zůstávají neznámé, protože při zavádění nových léků se nezjiišťuje, jak působíjejich kombinace s alkoholem. To platí tím spíše, jestližeje někdo léčen více léky současně. Je znám případ muže, kterému ještě nebylo ani 30 let a měl těžkou jaterní cirhózu. Příčinou bylo, že soustavně mírnil různé obtíže kombinací alkoholu a léků proti bolestem. To mu poškodilo játra a mohlo ho i zabít vzhledem k riziku krvácení do trávicí trubice.

___
___


Individuální rozdíly snášelivost kombinací léků i alkoholu klesá ve stáří. U dospívajících představuje velký problém jejich tendence riskovat. Tu zesiluje alkohol a ještě vice jeho kombinace s některými léky. Co se účinků alkoholu a léků týče, bývají méně odolné ženy. U žen navic hrozí riziko poškození plodu samotným alkoholem nebo jeho kombinací s léky. Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy o těhotenstvi žena ještě nemusí vědět. 


Vliv mají i další individuální zvláštnosti nebo okolnosti, např. při horku a dehydrataci stoupá hladina alkoholu v krvi rychle a interakce s léky může být silnější a dramatičtější. Alkohol se odbourává pomalu, např. šest půllitrů piva se může odbourávat 15 hodin i déle. Dlouho se také odbourávají mnohé léky, například benzodiazepiny. To znamená, že by se alkohol neměl pít nejen během, ale i určitou dobu po skončení podávání léku a že by se určitý lék neměl brát dříve, než dojde k odbourání alkoholu. Riziko mívá i vynechání medikace kvůli pití alkoholu, zejména když se jedná o léky pro zdravi zásadně důležité, například ty, jimiž se léčí vysoký krevní tlak.


Interakce alkoholu s léky - co se může přihodit


1. Neočekávané reakce

 • některá antibiotika a léky používané k léčení infekcí včetně tuberkulózy mohou vyvolat v kombinaci s alkoholern zčervenáni, nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy, bušení srdce a prudké změny krevního tlaku. Může se také zrychlit tepová frekvence, dojít k poškození jater nebo srdeční či mozkové příhodě.

 • u některých léků používaných při léčení diabetu mellitu (cukrovky) - tzv. perorální antidiabetika PAD dochází v kombinaci s alkoholem k prudkému poklesu krevního cukru, zčervenání, nevolnosti, zvracení, bolestem hlavy, bušení srdce, prudkým změnám krevního tlaku a pádům.

 • nitroglycerin v kombinaci s alkoholem působí zrychlení tepu, prudké výkyvy krevního tlaku, závratě, mdloby a srdeční nebo mozkové příhody

 • některé léky používané při léčení hypertenze (hypotenziva) v kombinaci s alkoholem vyvolávají závratě, mdloby a nepravidelnost srdečního rytmu.

 • diazepam v kombinaci s alkoholem může zvyšovat agresi, i když běžnější je prohloubení útlumu, což s sebou nese jiná rizika (hrozba bezvědomí a zástavy dechu)

 • některé léky používané při vředové chorobě žaludku v kombinaci s alkoholem působí zrychlení tepu a prudké změny krevního tlaku

 • alkohol v kombinaci s cytostatiky může způsobovat nebezpečné komplikace týkající se trávicího ústrojí, imunity a krvetvorby.

 • hypolipidemika (léky snižující krevní tuky) v kombinaci s alkoholem mohou způsobit závažná j aterní poškození.

 


2. Zesílení a prodloužení účinku léku vlivem alkoholu nebo naopak - warfarinu, fenytoinu, některých antidiabetik a dalších léků.


3. Zesílení obvyklých nežádoucích účinků alkoholu (a)nebo léků při jejich kombinaci.

 • závažné bývá zesílení tlumivého efektu alkoholu a jiných látek na centrální nervový systém. Existuje zde riziko těžkých otrav. V této souvislosti lze zmínit některá antidepresiva, opiáty, benzodiazepiny, hydralazin, guanetidin, barbituráty. Podobně působí i kombinace alkoholu s antialergiky a alkoholu s myorelaxancii (léky uvolňující svalové napétí). Riziková je také kombinace alkoholu a antipsychotik.

  Pro zajímavost zmiňujeme, že v těle řidiče, který zavinil smrt princezny Diany, se nalezla kromě alkoholu i antidepresiva fluoxetin a tiaprid.

 • kombinace alkoholu a většiny legálních i nelegálních psychoaktivních látek včetně marihuany zvyšuje riziko dopravní nehody a dalších komplikací v porovnání se samotným, i tak výrazným efektem alkoholu. Podobně zvyšuje alkohol v kombinaci s jinou drogou riziko jiných úrazů, otrava dalších život ohrožujících komplikací.

 • zneužívání alkoholu zhoršuje průběh chronické žloutenky typu C a oslabuje účinky léků, které se používají při jejím léčení.

 • častá a závažná je interakce alkoholu volně prodejných léků proti bolestem (ibuprofen atd.). Někteří lidé se tak snaží mírnit obtíže při doznívání opilosti. To může způsobit mimo jiné vředy a krvácení v trávicí trubici a těžká poškození jater.

 • na závěr zmíníme asi nejčastější interakci alkoholu, a to interakci s tabákem. Tato interakce zvyšuje riziko některých typů rakoviny ještě více, než by odpovídalo součtu rizik pro tyto látky. Interakce tabáku s alkoholickými nápoji zvyšuje riziko vývoje peptického vředu žaludku a dvanáctníku a jeho komplikací.

Ovlivnění alkoholem je častou příčinou recidivy závislosti na tabáku, a naopak kouření tabáku je možným spouštěčem bažení po jiných psychoaktivních látkách.

Závěr

Interakce alkoholu a léků je závažný a v praxi častý problém. Tato otázkaje v Česku aktuálnější než v jiných zemích. Spotřeba alkoholu je zde extrémně vysoká. K některým interakcím dochází často - např. zneužívání léků proti bolestem při doznívající opilosti. Mnoho interakcí mezi alkoholem a léky probíhá nerozpoznáno. K příčinám patří to, že pacient své obtíže vždy nespojí s alkoholem. V nápojích a lécích nebývá obsah alkoholu někdy uveden vůbec nebo jen velmi malým písmem. I v případě, že pacient interakci zaznamená, nebývá motivován, aby o tom informoval lékaře. Tím se riziko ještě zvyšuje.