Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Novinky ve zdravotním pojitění 2012, 2013 - informace

novinky-ve-zdravotnim-pojiteni-2012-2013-informace

novinky-ve-zdravotnim-pojiteni-2012-2013-informace
V posledních měsících jste jistě zaznamenali řadu změn, které se více či méně dotkly nebo dotknou každého z nás. Pro vaši informaci se pokusím stručně přiblížit alespoň některé z nich. Článek se týká nadstandardů ve zdravotní péči, poskytování lázeňských služeb, úpravy v povinnostech záchranné služby a také zmiňuje změny v zajištění služeb pojišťovnami dle potřeb jejich klienta.

___
___


Nadstandardy

 • Pacienti budou mít možnost legálně si připlatit za ekonomicky náročnější varianty: Sedm druhů očkování, dva druhy očních čoček a devět typů odlehčené sádry při zlomeninách rukou a nohou.
 • Ceny za ně bude určovat každý poskytovatel sám, což znamená, že ceny mohou být rozdílné. Vybrané peníze zůstanou danému poskytovateli zdravotních služeb, který je bude moci použít na hrazení nákladů nebo na další zlepšování péče o pacienty.
 • Pacientovi bude muset být vždy nabídnuta standardní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Pokud je k danému zákroku více variant, než je standard, bude možné si připlatit. V takovém případě pacient vždy zaplatí rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí.

Zákon o zdravotnické záchranné službě

 • Stanovuje dojezd záchranné služby do 20 minut (dosud 15 minut), a to v návaznosti na vzdálenost a přírodní podmínky.
 • Členové výjezdových skupin záchranné služby budou mít oprávnění vstupovat do cizích objektů a požadovat od ostatních osob věcnou a osobní pomoc.
 • Pacienta budou moci nemocnice odmítnout jen výjimečně, a pokud bude v bezprostředním ohrožení života, pak nikdy.

Zákon o specifických zdravotních službách

 • Prodlužuje věk umělého oplodnění ze 40 na 49 let. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění však zůstává beze změn, tj. věk do 38 let +364 dnů.
 • Počet cyklů umělého oplodnění stoupne o jeden, tedy ze tří na čtyři, které budou hrazeny ze zdravotního pojištění.
 • Zavádět do těla ženy se bude jen jedno oplodněné vajíčko namísto dvou, která se obvykle zaváděla dosud.

Pacient určí, za jakých okolností chce být léčen

 • Zákon o zdravotních službách umožňuje pacientům stanovit si, za jakých okolností chtějí být léčeni. Zavedl se totiž institut dříve vysloveného přání. Tento dokument platí pět let, ale může být pacientem kdykoli změněn.
 • Pokud má pacient podstoupit vážný zdravotní výkon, například amputaci končetiny nebo ozařování v důsledku onkologického onemocnění, má právo poradit se o správnosti diagnózy a léčby s druhým lékařem, a to na náklady veřejného zdravotního pojištění.
 • Praktický lékař by měl u svých registrovaných pacientů zajistit nepřetržitou péči.
 • Lidé, kteří podají stížnost na zdravotní služby, mají právo znát jméno osoby, jež stížnost prošetřuje.

Pojišťovny musí klientům zajistit péči k jejich spokojenosti

 • Zdravotní pojišťovny mají povinnost zajistit pacientům dostupnost plánovaných hrazených služeb jak v místě, tak v čase.
 • Klient má právo získat od pojišťovny údaje o tom, které hrazené zdravotní služby mu byly poskytnuty.
 • Pacient má právo vybrat si variantu péče. Nadstandardní péči musí uhradit dle smluvně dohodnuté ceny mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem.
Regulační poplatky ve zdravotnických zařízeních a princip doplatků na léky zůstávají beze změn.

Lázeňská péče

Od 1. října 2012 se lékaři při vystavování lázeňského návrhu řídí novelizovaným indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně-rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost – vyhláškou č. 267/2012 Sb., která zachovává komplexní i příspěvkovou lázeňskou péči, stejně jako možnosti jejich opakování.
Z hlavních změn:
 • Komplexní lázeňská péče u dospělých: mění se délka pobytu z původních 28 dnů na 21 dnů.
 • Příspěvková lázeňská péče u dospělých se mění z 21 dnů na 14 nebo původních 21 dnů dle dohody s pacientem.
 • Komplexní lázeňská péče u dětí a dorostu je stanovena na 28 dnů.
 • V nové vyhlášce je zachována možnost opakování lázeňské péče ve formě příspěvkové a u řady diagnóz i komplexní lázeňské péče. Přesné podmínky stanoví nový indikační seznam.
 • U některých diagnóz, zvláště u pooperačních stavů, se krátí nástup do lázní: např. po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní je nutno nastoupit na lázeňskou léčbu do 3 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě komplikací do 6 měsíců po operaci. Dřívější roční lhůta se tedy výrazně zkrátila.

Medicína v posledních letech zaznamenala výrazný nárůst nových metod a možností diagnostiky a terapie jednotlivých nemocí a tím také zlepšila i řešení jejich příčin. Zdravotní pojišťovny, ale i odborné společnosti vnímají lázeňskou péči více jako doplňkovou, neboť ve většině případů neodstraňuje příčiny onemocnění. Z tohoto důvodu budou zdravotní pojišťovny redukovat opakované pobyty chronicky nemocných ve prospěch lidí v poúrazových či pooperačních stavech. Vaše zdravotní pojišťovna by měla být připravena hodnotit každou žádost individuálně podle diagnóz, neboť například u pacientů s roztroušenou sklerózou, parkinsonským syndromem, Bechtěrevovou nemocí apod. by měla vnímat nutnost zachování lázeňské péče k udržení pacienta ve schopnosti sebeobsluhy.