Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Medicína Administrativa a zdravotnické právo Diplom pro lékaře - celoživotní vzdělávání - podmínky získání

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308
Diplom pro lékaře - celoživotní vzdělávání - podmínky získání Email
Pátek, 28. září 2012 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 6878x

diplom-celozivotniho-vzdelavani-podminky-pocet-kreditu-lekariKaždý, kdo splňuje podmínku získání alespoň padesáti kreditů během uplynulých pěti let, by si měl ve vlastním zájmu do konce roku 2012 zažádat u svého okresního sdružení ČLK o vystavení Diplomu celoživotního vzdělávání. Nová pravidla platná od příštího roku budou totiž klást na lékaře přísnější požadavky tak, aby naše diplomy byly kompatibilní a plnohodnotné v rámci celé Evropské unie. Celoživotní vzdělávání garantované Českou lékařskou komorou dosud nebylo plně kompatibilní s evropským systémem garantovaným UEMS.

___
___


Hlavní překážkou bránící uznávání našich Diplomů celoživotního vzdělávání v zahraničí byly jednoznačně příliš nízké požadavky kladené na lékaře pro získání tohoto diplomu. Podmínka nasbírání padesáti kreditů během pěti let byla skutečně pouze formálním požadavkem, k jehož splnění stačilo například vyplnit každý rok jeden jediný autodidaktický test v akreditovaném časopise. Skutečnost, že požadavky kladené na lékaře v rámci celoživotního vzdělávání garantovaného ČLK byly příliš mírné, rovněž komoře znemožňovala vyjednat nějaké ekonomické zvýhodnění pro držitele Diplomů celoživotního vzdělávání.


Představenstvo ČLK po opakované diskusi s předsedy okresních sdružení schválilo na svém červnovém zasedání zásadní novelu Stavovského předpisu č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů, která přináší tyto změny:
  • Počet kreditů nezbytných pro vydání Diplomu celoživotního vzdělávání se zvyšuje z dosavadních 50 za 5 let na 150 za 5 let. Pro toto ustanovení platí přechodné období umožňující všem lékařům, kteří splňují dosavadní podmínku padesáti kreditů získaných v uplynulých pěti letech, aby si do konce roku zažádali o vydání diplomu platného na pět let podle původních pravidel.

  • Novinkou je odstranění limitace maximálního počtu kreditů udílených za účast na vícedenních vzdělávacích akcích, což znamená, že každý vzdělávací den bude posuzován samostatně a účastníci prestižních kongresů či frekventanti stáží na specializovaných pracovištích budou zvýhodněni.

  • V souladu s praxí většiny států EU došlo k úplnému zrušení kreditového ohodnocení pro publikační a přednáškovou činnost. U těchto aktivit totiž není možno objektivně posoudit jejich přínos, přičemž nelze ani zamezit jejich neustálému opakování. Dosavadní hodnocení publikační a přednáškové činnosti jako jedné z forem celoživotního vzdělávání znevýhodňovalo lékaře v terénu vůči lékařům z klinických pracovišť, pro které je přednášková a publikační činnost součástí jejich běžné náplně práce.

  • Navzdory úvahám o prodloužení délky jedné vyučovací hodiny nakonec zůstává zachována délka jedné vyučovací hodiny na úrovni 45 minut.


Celý text Stavovského předpisu č. 16 najdete spolu s ostatními stavovskými předpisy na www.lkcr.cz v sekci legislativa ČLK.

Pokud má však být vzdělávání garantované komorou skutečně kvalitní, pokud mají být naše diplomy uznávané v rámci celé EU a pokud chceme pro jejich držitele vyjednat nějaké ekonomické zvýhodnění typu příplatku k platu či bonusu od zdravotních pojišťoven, nemohli jsme se zpřísněním požadavků ani se schválením změn zpřehledňujících celý systém otálet. Česká lékařská komora má nespornou výhodu, protože jako jediná instituce v ČR má pro lékaře propracovaný systém celoživotního vzdělávání kombinující jeho různé formy včetně moderního e-learningu, vede registr vzdělávacích akcí a zároveň také eviduje účast jednotlivých lékařů. Přesto však hrozilo nebezpečí, že pokud by podmínky kladené komorou na lékaře v rámci celoživotního vzdělávání zůstávaly i nadále příliš mírné, mohl by organizaci celoživotního vzdělávání převzít stát, jehož úředníci by lehce vytvořili podobný paskvil, jaký dnes ztrpčuje život a vytahuje peníze z kapes zdravotním sestrám. Změny SP-16 jsou příspěvkem komory k zlepšování kvality celoživotního vzdělávání lékařů, a tím i ke zvyšování úrovně a bezpečnosti lékařské péče. Další službou pro členy komory v oblasti vzdělávání je elektronizace registrace vzdělávacích akcí a přihlašování se na ně ze strany lékařů.

 

Podmínky získání diplomu celoživotního vzdělávání u lékařů - počet kreditů v roce 2012, 2013

pocet-kreditu-k-ziskani-diplomu-celozivotniho-vzdelavani-CME

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny