Dobré ráno, dnes je úterý 27.2.2024, svátek slaví Alexandr, zítra Lumír.

Práva pacientů v nemocnici v ČR - rok 2012, 2013

prava-pacientu-v-nemocnici-CR-2012-2013
prava-pacientu-v-nemocnici-CR-2012-2013
Každý z nás se čas od času stane pacientem. Většinou svému ošetřujícímu lékaři beze zbytku věříme, přitakáme a neptáme se. A to je chyba! U lékaře stále ještě nejsme zvyklí diskutovat, klást
otázky, vyhledávat informace o své nemoci na internetu, případně konfrontovat názory různých lékařů na náš zdravotní stav. Český pacient se vyznačuje přímo ryzí oddaností vůči názorům zdravotníků. Také jsme rádi, že za naše zdraví někdo převezme zodpovědnost. A je to je chyba, protože nikdo nezná naše tělo a psychiku lépe než my sami.
___
___


Nejdůležitější práva pacientů 2012, 2013 v ČR v nemocnicích

Právo na výběr lékaře

Na výběr odborníka a zdravotnického zařízení máte nárok ze zákona. Doporučil vám někdo z přátel konkrétního lékaře? Četli jste o nějaké nemocnici v časopisech a líbil se vám jejich přístup? Není nic jednoduššího než požádat o péči v konkrétním zařízení.


Ptejte se na svůj zdravotní stav

Mlčením sice nic nezkazíte, ale také se nic nedozvíte. Pokud vám není něco jasné, pokládejte svému ošetřujícímu lékaři takové otázky, které vám objasní případnou nejistotu ohledně vašeho zdraví.


Nárok, právo na nahlížení a kopie ze své zdravotnické dokumentace

Zdravotníci mají povinnost vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Můžete si také zažádat o výpis, opis nebo kopii své dokumentace (výsledky vašich vyšetření bývají ale součástí propouštěcí zprávy z nemocnice). Ceník za tyto služby by měl být veřejně dostupný. Zdravotnické zařízení má na pořízení výpisu či opisu dokumentace max. 30 dnů.


Změna zdravotní pojišťovny jednou ročně

Pokud nejste spokojeni se svou zdravotní pojišťovnou, změňte ji. Můžete tak učinit jednou ročně, vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí.


Právo na změnu praktického lékaře

Máte právo na změnu praktického lékaře, u něhož jste registrováni. Můžete tak učinit jednou za 3 měsíce.


Před operací promluvte s operatérem a anesteziologem

Pokud vás čeká operace, před samotným výkonem by si s vámi měl promluvit jak operatér, tak anesteziolog.


Před operací podepisujete souhlas s operačním výkonem

Pokud s provedením operace nesouhlasíte, můžete ji odmítnout. Pouze v případě, že je váš život ohrožen a jste-li v bezvědomí a nemůžete tak poskytnout souhlas s provedením patřičné péče, může být život zachraňující výkon proveden bez vašeho souhlasu.


Právo na doprovod osoby blízké

Jako pacient máte právo na to, aby vás doprovázela blízká osoba. Doprovázející osoba se může zúčastnit všech výkonů s výjimkou rentgenu nebo samotné operace


Hygiena hraje ve zdravotí péči velmi důležitou roli

Netýká se jen dokonalé hygieny rukou, ale také výměny rukavic, podložek na vyšetřovacích lehátkách, ložního prádla, manipulace s jednorázovým zdravotnickým materiálem atd. Samozřejmostí by měla být hygiena ošetřujícího lékaře a sestry před každým pacientem.


Neustále upozorňujte na svou totožnost

Před každou návštěvou lékaře nebo operativním výkonem hlaste své jméno a rodné číslo. Buďte obezřetní především v situacích, kdy o vás přechodně pečuje někdo, kdo vás nezná.