Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Žaloby, soud (civilní právo procesní) Zrušení, zpětvzetí odvolání - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Zrušení, zpětvzetí odvolání - vzor ke stažení zdarma Email
Čtvrtek, 11. říjen 2012 | Vložil: Mgr. Eva Kratochvílová | Zobrazeno: 41192x

Zrušení, zpětvzetí odvolání - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

 

 

Krajskému soudu v .............

(adresy soudů naleznete na stránkách www.justice.cz)

 

ke sp. zn. 12 Co 142/2010

Žalobce:                Jan Kos, narozen ............... , bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, narozen ........... ,  bytem Louny, Krátká 6

 

o vyklizení bytu

Zpětvzetí odvolání

 

I.

 

Proti rozsudku Okresního soudu v Lounech ze dne 5. 1. 2011 č. j. 8 C 26/2010, kterým byla zamítnuta moje žaloba, jsem dne 12. 1. 2011 podal odvolání.

II.

 

Tímto beru odvolání podané dne 12.1.2011 zpět v celém rozsahu. Dále žádám o vrácení soudního poplatku za odvolání, neboť v této věci neproběhlo dosud žádné jednání.

 V ............dne ..................

                                                                                                                                         Jan Kos

 

 


 

Informace ke vzoru:

  • Odvolání, které bylo podáno proti rozsudku nebo proti usnesení, lze vzít zpět, dokud o něm nebylo rozhodnuto.
  • Odvolací soud v takovém případě zastaví odvolací řízení a rozhodne o náhradě nákladů řízení. Rozhodnutí soudu prvního stupně tak nabude právní moci, jako kdyby odvolání nebylo podáno. To neplatí u rozsudku, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že není. Ten, kdo vzal odvolání zpět, nemůže jej podat znovu.
  • Pokud bylo řízení zastaveno před prvním jednáním odvolacího soudu, vrátí se poplatek z odvolání.

 


Zpětvzetí odvolání je odlišné od zpětvzetí návrhu na zahájení řízení !!!

 

 

Vzor zpětvzetí návrhu na zahájení řízení je dostupný v této sekci, jako samostatný vzor.

 

Pokud dojde k zpětvzetí návrhu na zahájení řízení v rámci odvolacího řízení, bude o přípustnosti zpětvzetí rouhodovat odvolací soud. Rozhodující bude, zda na straně druhého účastníka jsou či nejsou závažné důvody proti zpětvzetí návrhu na zahájení řízení (záleží na posouzení soudu v konkrétním případě). Nejsou-li důvody námitek druhého častníka vážné, nebo nemamítá-li druhý účastník nic, je zapotřebí, aby se odvolací soud vypořádal s existujícím rozhodnutím soudu prvního stupně. Výsledkem bude, že odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zruší a řízení zastaví, případně zamítne návrh na zpětvzetí návrhu na zahájení řízení.

 

Odvolací soud rozhodnutí prvního stupně nezruší a řízení nezastaví, pokud bylo odvolání podáno opožděně, nebo neoprávněnou osobou nebo proti rozhodnutí, proti němuž je odvolání nepřípustné.

 

V případě řízení o rozvod manželství soud vždy řízení zastaví a napadené rozhodnutí zruší.

 


 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny