Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Vzdání se odvolání - vzor ke stažení zdarma

Vzdání se odvolání - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

__
___

Okresnímu soudu v ............

(příslušnou adresu soudu naleznete na stránkách www.justice.cz)

 

ke sp. zn. 3 C 85/2010

 

Žalobce:                Jan Kos, narozen ..........., bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaná:        Marie Kosová, narozena ..........., bytem tamtéž

 

o rozvod manželství

Vzdání se práva na odvolání
vzor

Okresní soud v Berouně vyhlásil dne 12. 1. 2011 rozsudek sp. zn. 3 C 85/2010, kterým bylo manželství účastníků rozvedeno. Žalobce se do protokolu vzdal odvolání. Já jsem si lhůtu k odvolání ponechala. Tímto sděluji soudu, že se vzdávám odvolání proti shora označenému rozsudku.

 

 

V ................dne ..................

                                                                                                                                 Marie Kosová

 


Informace ke vzoru

Vzdát se odvolání lze až po vyhlášení rozhodnutí, vzdát se odvolání lze až do doby, dokud běží odvolácí lhůta (15 dní), a to buď ústně do protokolu nebo písemným podáním adresovaným soudu. Jde-li o usnesení, které se nevyhlašuje, lze se vzdát odvolání proti němu až po jeho vydání.

Vzdání se odvolání nemůže uúčstník odvolat. Účastník, který se odvolání vzdal jej nemůže podat (soud takové odvolání odmítne), to samé platí opačně - pokud účasrník odvolání podal, nemůže se platně vzdát práva na odvolání.