Dobré dopoledne, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor, formulář ke stažení zdarma

Odpor proti platebnímu rozkazu - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

 

 

Okresnímu soudu v Lounech

(www.justice.cz pro zjištění konkrétní adresy soudu)

 

ke sp. zn. Ro 58/2000

 

Žalobce:                Jan Kos, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, bytem Louny, Krátká 6

 

o 10 600 Kč s příslušenstvím

 

Odpor proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v ........... č.j. ......., ze dne.............

 

Dvojmo

 

I.

Dne 11. 1. 2001 mi byl doručen platební rozkaz Okresního soudu v Lounech ze dne 5. 1. 2001 č. j. Ro 58/2000-2, kterým mi bylo uloženo zaplatit žalobci částku 10 600 Kč s příslušenstvím. Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor.

 

II.

Částku 10 600 Kč jsem žalobci zaplatil 20.března 2000. nebo Dlužná částka vzniklá z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 3.6.1997, je již promlčená. Promlčení nastalo ke dni 3.6.2000.

 

III.

S ohledem na výše uvedené proto navrhuji aby soud návrh na vydání platební rozkazu zamítl v celém rozsahu, včetně nároku žalobce na zaplacení náhrady nákladů řízení. Zároveň uplatňuji náhradu nákladů řízení ve výši… Kč.

 

V Lounech 22. ledna 2001

 

............................................................
Petr Nový


Odpor proti platebnímu rozkazu zde
Z podaného odporu se soudní poplatek nevybírá.

Odpor nemusí být odůvodněn. Na jeho základě dochází ke zrušení celého platebního rozkazu a dojde k nařízení jednání.

Je třeba ho podat ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Pro počítání běhu lhůty platí § 57 o. s. ř., tedy do běhu lhůty se nezapočítává den kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (nezapočítá se den, kdy je platební rozkaz doručen). Pokud by konec lhty připadl na sobotu, neděli nebo svátek končí lhůta nejbližší pracovní den.

Nesouhlasí‑li žalovaný pouze s výrokem o nákladech řízení, je opravným prostředkem odvolání.