Příjemnou noc, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Žaloba o vrácení peněz ze zrušené smlouvy - vzor ke stažení

Žaloba o vrácení peněz ze zrušené smlouvy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

__

Okresnímu soudu

v Lounech

Dvojmo

Žalobce:                Jan Kos, r. č. 580224/0668, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem Louny, Krátká 6

o 50 000 Kč s příslušenstvím proti vydání automobilu

 

I.

V říjnu loňského roku jsem koupil od žalovaného osobní automobil Škoda favorit LX SPZ LN 12-12 za 50 000 Kč. Při uzavřením kupní smlouvy mě žalovaný ujistil, že v srpnu loňského roku byla provedena generální oprava motoru automobilu. Doporučeným dopisem ze dne 25. října 2000 jsem žalovanému sdělil, že od kupní smlouvy odstupuji, protože jsem zjistil, že generální oprava motoru provedena nebyla.

Důkaz:       výslech účastníků

kupní smlouva ze dne 5. října 2000

výslech svědka Jiřího Porazila, bytem Beroun, Máchova 1284 (automechanik, který byl též přítomen jednání účastníků o koupi auta)

 

II.

Oprávněným odstoupením od smlouvy o prodeji automobilu došlo ke zrušení této smlouvy. Dne 10. listopadu 2000 jsem žalovanému nabídl vrácení automobilu a požádal jsem jej o vrácení kupní ceny 50 000 Kč. On však můj požadavek odmítl.

Důkaz:       výslech účastníků

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 50 000 Kč s 10% úroky z prodlení, od 12. listopadu 2000 do zaplacení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku, proti vydání osobního automobilu Škoda favorit LX SPZ LN 12-12 v téže lhůtě.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Berouně dne 10. ledna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos