Dobré dopoledne, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Žaloba o vrácení peněz z neplatné smlouvy - vzor zdarma

Žaloba o vrácení peněz z neplatné smlouvy - vzor (formulář, tiskopis) zdarma

Žaloba o vrácení plnění z neplatné smlouvy 

Okresnímu soudu

v Lounech

Dvojmo

Žalobce:                Jan Kos, r. č. 580224/0668, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem Louny, Krátká 6

o 1600 Kč s příslušenstvím

 

I.

V srpnu loňského roku jsem od žalovaného koupil pánské jízdní kolo „Favorit“ modré barvy za 1600 Kč. Dne 15. října 2000 jsem toto kolo vydal policii. Ta jej předala majiteli. Bylo totiž zjištěno, že žalovaný kolo odcizil.

Důkaz:       výslech účastníků

potvrzení o převzetí kola ze dne 15. října 2000

 

II.

Smlouva o prodeji odcizeného kola je od počátku neplatná. Svoji povinnost vrátit kolo žalovanému jsem splnil tím, že jsem je za něho vrátil majiteli. Požádal jsem proto dne 25. října 2000 žalovaného o vrácení kupní ceny 1600 Kč. Žalovaný mi dosud uvedenou částku nezaplatil.

Důkaz:       výslech účastníků

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1600 Kč s 10% úroky z prodlení od 27. října 2000 do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Berouně dne 10. ledna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos