Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Žaloby, soud (civilní právo procesní) Žaloba na ochranu osobnosti - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Žaloba na ochranu osobnosti - vzor ke stažení zdarma Email
Středa, 02. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 18160x

Žaloba na ochranu osobnosti (zobrazení fotografií na internetu) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___ 

Okresní soud Prachatice
Pivovarská 3
383 18 Prachatice

V Prachaticích dne 21.3.2006

Žalobce: Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961

Žalovaný: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634

 

žaloba na ochranu osobnosti
vzor 

žaloba na zdržení se protiprávního jednání spočívající v neoprávněném uveřejňování fotografií
žaloba na odstranění závadného stavu spočívajícím v neoprávněném uveřejnění fotografií

Dvojmo

Přílohy: dle textu

 

I.
 

Žalovaný je správcem webových stránek www.fotky.cz, jak je prezentováno na homepage těchto stránek. Žalobce konstatuje, že se po zadání do webového prohlížeče „http://www.fot.cz“ zobrazí 5 fotografií, které vyobrazují žalobce.

Důkaz: výtisk stránky: www.fot.cz

 

II.
 

Dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také „občanský zákoník“) se mohou být podobizny fyzické osoby pořízeny a nebo použity jen s jejím svolením. Žalobce konstatuje, že si není vědom, že by žalovanému někdy poskytl souhlas s uveřejněním jeho podobizny ani žádných jiných fotografií. Na základě tohoto ustanovení žalobce konstatuje, že jednáním ze strany žalovaného došlo k porušení práv žalobce vyplývajících z ustanovení §§ 11 a násl., občanského zákoníku, konkrétně došlo k porušení práva žalobce na ochranu jeho soukromí. Žalobce žalovaného přípisem ze 1.11.2005 a přípisem ze dne 15.11.2005 vyzýval, aby předmětné fotografie jednak odstranil a dále aby žádné fotografie žalobce žádným způsobem neuveřejňoval.

Důkaz: přípis ze dne 1.11.2005
přípis ze dne 15.11.2005

 

III.
 

Žalovaný ke dni podání žaloby žádným způsobem nezjednal nápravu ve věci porušení citovaných práv žalobce.

 

IV.
 

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující

rozsudek:

Žalovaný je povinen zdržet se jakéhokoliv uveřejňování fotografií žalobce, zejména jejich vystavováním na webových stránkách, a dále odstranit fotografie žalobce ze všech jím spravovaných webových stránek do 15 dnů od nabytí právní moci rozsudku a zaplatit žalobci náklady soudního řízení 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.

 

........................................................
Petr Mlynář

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny