Dobré ráno, dnes je úterý 28.5.2024, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Žaloba na zrušení věcného břemene - vzor ke stažení zdarma

Žaloba na zrušení věcného břemene chůze a jízdy - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___

___

Okresnímu soudu

v Lounech

Dvojmo

Žalobce: Jan Kos, r. č. 580224/0668, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný: Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem Louny, Krátká 6

žaloba o zrušení práva chůze a jízdy přes pozemek
vzor

 

I.

Jsem vlastníkem pozemku p. č. 84 zapsaného u Katastrálního úřadu v Lounech na LV č. 95 pro katastrální území Třebichovice.

Žalovaný je vlastníkem sousední chaty č. 56 v Třebichovicích.

Dne 28. května 1996 jsme uzavřeli smlouvu o zřízení věcného břemena, podle níž je vlastník uvedeného pozemku p. č. 84 povinen trpět, aby cesta vedoucí přes tento pozemek byla využívána jako přístupová cesta k chatě č. 56 (vklad práva odpovídající věcnému břemeni povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Lounech č. j. V3 1616/1996). Žalovaný se zavázal zaplatit mi za zřízení věcného břemena částku 5000 Kč, což také učinil.

Důkaz: výslech účastníků

výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Lounech

příslušný spis Státního notářství v Lounech

 

II.

Od uzavření uvedené smlouvy se změnily poměry tak, že vznikl hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou žalovaného. V době uzavření smlouvy byl k chatě přístup pouze přes můj pozemek, nyní lze k chatě chodit i vyjíždět z veřejné komunikace přes pozemek užívaný žalovaným. Žalovaný navíc začal chovat hospodářská zvířata a v souvislosti s tím se intenzita a způsob užívání cesty vedoucí přes můj pozemek výrazně změnily. Jsou tedy dány podmínky pro zrušení věcného břemena za náhradu odpovídající úhradě za jeho zřízení.

Důkaz: výslech účastníků

příslušný spis Státního notářství v Lounech

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

Věcné břemeno, jemuž odpovídá právo chůze a jízdy vlastníka chaty č. 56 v Třebichovicích přes pozemek p. č. 84 zapsaný u Katastrálního úřadu v Lounech na LV č. 95 pro katastrální území Třebichovice, zřízené smlouvou ze dne 28. května 1996 (vklad práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Lounech č. j. V3 1616/1996) se zrušuje.

Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu za zrušení tohoto věcného břemene ve výši 5000 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Berouně dne 10. ledna 2001

..................................................
Jan Kos