Dobrý podvečer, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Žaloba na stanovení povinnosti zdržet se zásahů do výkonu práv k věcnému břemenu - vzor

Žaloba na stanovení povinnosti zdržet se  zásahů do výkonu práva odpovídajícího k věcnému břemenu - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení a tisku

___

___ 

Okresnímu soudu

v Lounech

Dvojmo

Žalobce:                Jan Kos, r. č. 580224/0668, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem Louny, Krátká 6

 

o stanovení povinnosti
 zdržet se zásahů do práva užívat místnost v chatě

 

I.

Kupní smlouvou uzavřenou dne 25. května 1996 jsem prodal žalovanému chatu č. 56 v Třebichovicích (vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Lounech č. j. 203 – V11 4663/1996). Touto smlouvou bylo zároveň zřízeno věcné břemeno, jemuž odpovídá mé právo užívat jednu místnost v chatě vlevo od vchodu při vstupu do chaty (vklad práva odpovídající věcnému břemeni povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v Lounech č. j. V3 1616/1996).

Důkaz:       výslech účastníků

výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu v Lounech

příslušné spisy Katastrálního úřadu v Lounech

 

II.

Od počátku letošního roku mi žalovaný brání v užívání uvedené místnosti. Dává například vložku do zámku dveří chaty.

Důkaz:       výslech účastníků

výslech svědka Václava Kříčka, bytem Třebichovice 12

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen umožnit žalobci užívání místnosti v chatě č. 56 v Třebichovicích dle smlouvy účastníků ze dne 25. května 1996 a zdržet se jednání, jímž by žalobci v užívání této místnost bránil.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Berouně dne 10. ledna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos