Dobrý podvečer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Žádost o prodloužení lhůty vzor ke stažení zdarma online

Žádost o prodloužení lhůty vzor ke stažení zdarma online
___
___


………………. soudu v ……………
(adresy soudu jsou dostupné na stránkách www.justice.cz)


Sp.zn.: ................................Žalobce:  .......................................    

Žalovaný:    ............................................................


řízení o ...........................................................


Žádost o prodloužení lhůty vzorI.

Žalovanému byla dne ............... doručena žaloba a usnesení výše nadepsaného soudu č.j. ..................... - …. , v němž byla stanovena lhůta pro vyjádření k předložené žalobě v délce 15 dní.

II.

Žalovaný tímto zdvořile žádá, ve smyslu § 55 občanského soudního řádu, o prodloužení lhůty na vyjádření k žalobě z důvodu velkého rozsahu žalobního tvrzení a s tím spojené argumentace žalovaného proti těmto tvrzením, a dále z důvodu rozsáhlého množství důkazních prostředků, které žalovaný hodlá soudu předložit.

S ohledem na výše uvedené žalovaný žádá o prodloužení lhůty o 15 dní.

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji


S úctouV ……. dne ………                    ………………………………..
žalovaný