Dobré poledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Žádost o odročení jednání - vzor ke stažení zdarma online

Žádost o odročení jednání - vzor ke stažení zdarma online
___
___………. soudu v  …………….
(přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz)


Ke sp. zn.: ……………

V ………. dne ……………….


žalobce:    ………………………… (jmeno a příjmeni)
nar. ……………….
bytem: ………………………..

dále jen („žalobce“)

žalovaný:    …………………………. (jmeno a příjmení)
nar. …………………
bytem: …………………………………..

dále jen („žalovaný“)


Žádost o odročení jednání vzor


Jednou

Dne ………….. mi bylo doručeno předvolání výše nadepsaného soudu, ve věci o ……………. , vedeného pod sp. zn. ………….. ,  jímž se nařizuje jednání soudu na den ………… od ………. hodin. Dovoluji si tímto zdvořile požádat o odročení nařízeného jednání z důvodu uzavření dohody o narovnání/, že se v období od …….. do ……… budu zdržovat v zahraničí/ , že mi bylo na stejný den doručeno dne ………. předvolání od ……….. soudu v ………. , sp. zn. …………., v němž vystupuji jako žalobce.

S ohledem na výše uvedené tímto zdvořile žádám nadepsaný soud, aby jednání nařízené na den ………… odročil o ……. dní.


Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

S úctou

…………………………………