Dobrý podvečer, dnes je úterý 23.4.2024, svátek slaví Vojtěch, zítra Jiří.

Žádost nájemce, nájemníka o prodloužení nájemní smlouvy - vzor

Žádost nájemce, nájemníka o prodloužení nájemní, podnájemní smlouvy - vzor ke stažení zdarma online
__
__Žádost o prodloužení nájemní, podnájemní smlouvy - vzornázev, adresa pronajímatele, nebo nájemce


V …………. dne …………………Věc:     Žádost o prodloužení podnájemní (nájemní) smlouvy č. …….. ze dne ………………, byt č. …….. , ………… podlaží,  na adrese …………………………..


Vážení,

obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o prodloužení (pod)nájemního vztahu, který byl založen dne ………………… (pod)nájemní smlouvou č. …………… ve smyslu čl. ………… této smlouvy.  Předmětem podnájemního vztahu je byt č. …… o velikosti ……….. umístěný v …………. podlaží domu č. p. ……………. , v ulici ………….. . Doba nájmu byla sjednána v článku ………….. smlouvy na dobu určitou, na 12 měsíců a uplyne tedy k ……………… .

Obracím se na Vás v této záležitosti (s předstihem), neboť mám zájem tento byt i nadále užívat. Prosím o sdělení informací, jak mám v této věci nadále postupovat, či zda mi bude na doručovací adresu zaslán dodatek ke smlouvě o prodloužení nájmu.

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji

S úctou


.............................................................
(podpis nájemníka, podnájemníka)