Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR - vzor ke stažení

Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

___
___


Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR

Návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem se podává prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránkách
http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/pruvodce-podanim-zadosti.html#form .


Řízení před Finnančním arbitrem je upraveno zákonem o finančním arbitrovi (229/2002 Sb.), dále se užije správního řádu. Finanční arbitr ČR je instituce, která od roku 2003 rozhoduje mimosoudně v určitých druzích sporů v oblasti bankovnictví a využívání elektronických platebních prostředků. Služby finančního arbitra lze využít, pokud jde například o spory  s bankou nebo s vydavatelem elektronických platebních prostředků (např. platební nebo kreditní karty) při provádění převodů peněžních prostředků, opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků.

 

Do pravomoci finančního arbitra patří rozhodování pokud jde o
  • převody finančních prostředků (neprovedený, špatně provedený nebo pozdě provedený převod);
  • nakládání s elektronickými platebními prostředky (zneužití platební karty u obchodníka, zneužití karty při výběru z bankomatu);
  • inkasní formu placení;
  • opravné zúčtování (např. banka neoprávněně odepsala z bankovního účtu klienta peníze v domnění, že mu byly na účet připsány neoprávněně).


Do pravomoci finančního arbitra nepatří například:

  • převody peněz v jiné měně, než je měna států EU a Evropského hospodářského prostoru (jedná se o všechny evropské státy s výjimkou Švýcarska);
  • spory týkající se spotřebitelských úvěrů, hypoték, pojištění nebo stavebního spoření;
  • sporu již rozhodl nebo rozhoduje soud nebo rozhodce.

 

Blíže je pravomoc a působnost Finančního arbitra rozpracována na stránkách http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/pusobnost.html.

 

Finanční arbitr rozhoduje ve věci sporu bez zbytečného odkladu nálezem do 30 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji finanční arbitr přiměřeně prodloužit.

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Každý z účastníků řízení platí své náklady řízení.