Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Žaloby, soud (civilní právo procesní) Náhrada souhlasu k vydání předmětu z úschovy - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Náhrada souhlasu k vydání předmětu z úschovy - vzor ke stažení zdarma Email
Sobota, 06. duben 2013 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 11085x

Náhrada souhlasu k vydání předmětu z úschovy - vzor ke stažení zdarma online (dle § 185e Občanského soudního řádu OSŘ)

____

____

Okresní soud v ……………
(přesné adresy soudů jsou dostupné zde: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx)
(Věcně příslušným bude okresní soud ve smyslu § 9 odst. 1 občanského soudního řádu (o.s.ř.); místní příslušnost je soud podle § 88 písmeno n) o.s.ř., podle soudu u něhož probíhá řízení o úschovách)


V ………………………….. dne ……………………….

Žalobce:    Jméno a Příjmení/Název
        dat. nar./IČ:
        bytem/společnost se sídlem:

/žalobcem je osoba, která je příjemcem nebo ten, kdo uplatňuje právo na vydání úschovy (přihlašovatel)/

Žalovaný:    Jméno a Příjmení/Název
        dat. nar./IČ:
        bytem/společnost se sídlem:

/žalovaným je osoba, která odmítla udělit souhlas k vydání předmětu úschovy/


Návrh na nahrazení souhlasu s vydáním předmětu úschovy  soudním rozhodnutím podle § 185e o.s.ř.


Dvojmo


Přílohy:        dle textu


Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu/případně lze kolek vylepit již na návrh – výše soudního poplatku je stanovena Sazebníku soudních poplatků při zákoně č. 549/1991 Sb., Položka 14, odstupňováno podle hodnoty předmětu úschovy (peníze do 25.000 Kč včetně – poplatek ve výši 250 Kč, peníze v částce vyšší než 25.000 Kč z 1% této částky, movité věci – poplatek ve výši 750 Kč, za každý cenný papír – poplatek ve výši 150 Kč)

/případně můžete požádat o osvobození od soudních poplatků – formulář naleznete ve vzorech bezplatné právní poradny online zde/.

I.

(popište skutkový stav)

/Např. Dne …… jsem uzavřel se žalovaným smlouvu o koupi bytu č. …… v bytovém domě č. p. …………… , stojícím na pozemku st. p. č. ……… , zapsáno na LV č. ……. , vedeném u Katastrálního úřadu pro …………… , katastrální pracoviště v ……………. , obec ………….. katastrální území ……….. Platební podmínky byly ve smlouvě sjednány tak, že žalobce nejprve uhradí ve 4 splátkách ve výši …………… Kč celkovou kupní cenu ve výši ……, a že následně po předložení potvrzení o uhrazení všech těchto splátek udělí žalovaný žalobci souhlas k předání předmětu souhlasu. Současně byla mezi panem …………………… a žalovaným uzavřena smlouva o úschově, která korespondovala s výše uvedenými podmínkami předání. Přestože žalobce žalovaného již několikrát v této věci osobně i písemně kontaktoval a předložil mu požadované dokumenty, do dnešního dne souhlas k vydání klíčů od žalovaného neobdržel./

Důkazy: smlouvy, jiná písemná komunikace a podobně


II.

S ohledem na výše uvedené, žalobce žádá, aby výše nadepsaný soud rozhodl takto:

Žalovaný je povinen souhlasit s vydáním předmětu úschovy žalobci. Žalovaný je povinen uhradit vzniklé náklady řízení žalobci do 15 dní od právní moci rozhodnutí.

 

………………………
podpis žalobce

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny