Dobrý večer, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žádost těhotné o odklad výkonu trestu - vzor zdarma

Žádost odsouzené o odkložení výkonu trestu odnětí svobody z důvodu těhotenství- vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

 

Městský soud v Brně

Rooseveltova ul. č. 16

Brno

sp. zn. 4 T 608/99

odsouzená:     Marie Nováková, nar. 11. 5. 1971, nezaměstnaná,

                                bytem Brno, Zahradní č. 63,

                                odsouzená pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona

29. května 2000

Věc:            žádost odsouzené Marie Novákové o odklad výkonu trestu odnětí svobody v trvání 3 roků uloženého rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 6. ledna 2000 č. j. 4 T 608/99-144 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. dubna 2000 sp. zn. 6 To 100/2000 z důvodu těhotenství

dvakrát

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 6. 1. 2000 č. j. 4 T 608/99-144 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2000 sp. zn. 6 To 100/2000 jsem byla uznána vinnou trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona, za což mi byl uložen trest odnětí svobody v trvání 3 roků, pro jehož výkon jsem byla zařazena podle § 39a odst. 3 tr. zákona do věznice s dozorem. Citovaný rozsudek nabyl právní moci dne 30. 4. 2000.

Dne 20. 5. 2000 mi byla doručena výzva k nástupu trestu odnětí svobody, a to na den 10. 6. 2000.

K výzvě na nástup trestu odnětí svobody uvádím, že trest nemohu nastoupit, neboť se v současné době nacházím v 3. měsíci těhotenství, o čemž předkládám těhotenský průkaz vystavený MUDr. Jiřím Kalným. Předpokládaný termín porodu je 1. 12. 2000. Poukazuji na ustanovení § 322 odst. 2 tr. řádu, které stanoví, že předseda senátu je povinen odložit výkon trestu odnětí svobody těhotné ženě, a to do doby 1 roku věku dítěte.

Ze shora uvedených důvodu

žádám,

aby Městský soud v Brně podle § 322 odst. 2 tr. řádu rozhodl o odložení výkonu trestu odnětí svobody v trvání 3 roků, který mi byl uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 6. 1. 2000 č. j. 4 T 608/99-144 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2000 sp. zn. 6 To 100/2000, a to do doby 1 roku věku nezletilého dítětě podle předpokládaného termínu porodu, tj. do 1. 12. 2001.

 

                                                                                                             odsouzená Marie Nováková

 

Přílohy:            těhotenský průkaz

 

 

Trest odnětí svobody je nutno těhotné ženě odložit vždy, a to do doby 1 roku věku dítěte. V případě, že těhotenství skončí jinak než porodem, je namístě odklad výkonu trestu odvolat.