Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Prohlášení obžalovaného o vzdání se práva stížnosti - vzor zdarma ke stažení

Prohlášení práva obžalovaného o vzdání se práva stížnosti - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení a tisku

___

___

Městský soud v Brně

Rooseveltova ul. č. 16

Brno

sp. zn. 8 T 45/2000

obžalovaný: Karel Novák, nar. 11. 6. 1958, nezaměstnaný,

bytem Brno,Zahradní č. 78, t. č. ve vazbě ve věznici Brno-Bohunice,

stíhaný pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona

zastoupený obhájcem: JUDr. Kamil Zvolský, advokát, AK Brno, Pionýrská č. 35

25. května 2000

Věc: prohlášení obžalovaného Karla Nováka o vzdání se práva stížnosti proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 20. května 2000 č. j. 8 T 45/2000-150

dvakrát

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2000 č. j. 8 T 45/2000-150 bylo podle § 72 odst. 2 rozhodnuto o mém propuštění z vazby na svobodu, když současně byla podle § 73a odst. 1 tr. řádu přijata peněžitá záruka za mou vazbu ve výši 500 000,– Kč. Citované usnesení mi bylo doručeno dne 25. 5. 2000.

Po zvážení věci výslovně prohlašuji, že se práva stížnosti proti tomuto usnesení

vzdávám.

obžalovaný Karel Novák