Příjemnou noc, dnes je pondělí 5.6.2023, svátek slaví Dobroslav, zítra Norbert.

Žádost obviněného o stanovení jiného obhájce - vzor ke stažení zdarma

Žádost obviněného o stanovení jiného obhájce - vzor (tiskopis, formulář) ke stažení zdarma

___

___ 

Městský soud v Brně

Rooseveltova ul. č. 16

Brno

sp. zn. Nt 3999/99

obviněný:       Karel Novák, nar. 5. 1. 1970, nezaměstnaný,

                                bytem Brno, Lidická č. 78, t. č. ve vazbě ve věznici Brno-Bohunice

                                stíhaný pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona

 

zastoupený obhájcem:     JUDr. Martin Bílý, advokát, AK Brno, Zahradní č. 9

3. května 2000

Věc: žádost obviněného Karla Nováka o ustanovení jiného obhájce
v trestní věci vedené u MÚV v Brně pod ČVS: MÚV 142/10-99

dvakrát

V trestní věci vedené u Městského úřadu vyšetřování v Brně pod ČVS: MÚV 142/10-99 mi bylo dne 20. 12. 1999 podle § 160 odst. 1 tr. řádu sděleno obvinění pro skutek, ve kterém je spatřováno spáchání trestného činu loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona. Tohoto skutku jsem se měl podle sdělení obvinění dopustit tím, že jsem dne 19. 12. 1999 v Brně na ulici Lidická kolem 02.30 hod. měl společně Jiřím Koutným, který je v předmětné trestní věci stíhán též, přijít do herny „U tři šašků“, kde jsme měli napadnout nožem obsluhujícího číšníka Ivoše Malého, nar. 3. 9. 1979, kterého jsme měli pod pohrůžkou podřezání přinutit k vydání tržby ve výši 67 800,– Kč.

Opatřením Městského soudu v Brně ze dne 20. 12. 1999 sp. zn. Nt 3999/99 mi byl obhájcem ustanoven JUDr. Martin Bílý, advokát, AK Brno, Zahradní č. 9, a to z důvodů uvedených v ustanovení § 36 odst. 3 tr. řádu.

Obhájce JUDr. Martin Bílý byl soudem ustanoven též obhájcem i spoluobviněného Jiřího Koutného, což je patrno z našeho vyšetřovacího spisu vedeného pod ČVS: MÚV 142/10-99. Já sám, jak je patrno ze spisu, spáchání trestné činnosti popírám. Spoluobviněný Jiří Koutný tvrdí, že jsem se trestné činnosti dopustil já. Z uvedeného je zřejmé, že mé zájmy jsou v rozporu se zájmy spoluobviněného Jiřího Koutného. Za této situace se domnívám, že by obhájce JUDr. Martin Bílý měl být zproštěn povinnosti mě obhajovat v předmětné trestní věci, neboť zde dochází ke kolizi zájmu mých a mého spoluobviněného Jiřího Koutného, kterého rovněž zastupuje JUDr. Martin Bílý, a měl by mi být ustanoven obhájce jiný, a to souladu s ustanovením § 40 tr. řádu. V této souvislosti poukazuji i na to, že ačkoliv jsem od 21. 12. 1999 ve vazbě, JUDr. Martin Bílý mě ani nenavštívil, aby projednal mou obhajobu.

Žádám tedy, aby JUDr. Martin Bílý byl podle § 40 tr. řádu zproštěn povinnosti mě obhajovat ve věci vedené u MÚV v Brně pod ČVS: MVV 142/10-99 a byl mi ustanoven obhájce nový.

 

                                                                                                                        obviněný Karel Novák