Dobrý večer, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žádost o přiznání náhrady nákladů poškozeného - vzor ke stažení

Žádost o přiznání náhrady nákladů poškozeného - vzor (formulář, tiskopis) ke stažení zdarma

___

___ 

Městský soud v Brně

Rooseveltova č. 16

Brno

sp. zn. 1 T 230/99

poškozený:     obchodní společnost Komex, s. r. o.,

                                se sídlem Brno, Zahradní č. 22,

                                právně zastoupena JUDr. Jiřím Novým,

                                advokátem, AK Brno, Tovární č. 11

25. května 2000

Věc: žádost poškozené společnosti Komex, s. r. o. o úhradu nákladů ve výši 34 950,– Kč vzniklých v rámci trestního řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 230/99 při uplatňování nároku na náhradu škody

dvakrát

V trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 230/99 byl rozsudkem ze dne 2. 4. 2000 obžalovaný Karel Novák uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) tr. zákona. Za tento trestný čin mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 2 roků, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 písm. a) tr. zákona za použití § 59 odst. 1 tr. zákona odložen na zkušební dobu v trvání 4 roků. Současně byla obžalovanému Karlu Novákovi podle § 228 odst. 1 tr. řádu uložena povinnost nahradit naší obchodní společnosti způsobenou škodu v částce 200 000,– Kč. Citovaný rozsudek nabyl právní moci dne 5. 5. 2000.

V předmětné trestní věci jsme se nechali zastupovat zmocněncem JUDr. Jiřím Novým, advokátem, AK Brno, Tovární č. 11. Plná moc zmocněnce je součásti spisu. Zmocněnec ve věci provedl následující úkony právní pomoci:

 

1.          8. 8. 1999 převzetí zastoupení, první porada s klientem         5 750,– Kč

2.          18. 9. 1999 účast u hlavního líčení,    8.15 – 9. 45,           5 750,– Kč

3.          25. 10. 1999 účast u hlavního líčení,        13.00 – 14.30,    5 750,– Kč

4.          20. 11. 1999 účast u hlavního líčení,        14.00 – 15.00,    5 750,– Kč

5.          5. 12. 1999 účast u hlavního líčení,    9.00 – 11.00,           5 750,– Kč

6.          2. 4. 2000 účast u hlavního líčení,            13.00 – 14.00,    5 750,– Kč

7.          6 × 75,– Kč režijní paušál                                                               450,– Kč

celkem                                                                                         34 950,– Kč

 

Při stanovení výše jednoho úkonu právní pomoci zmocněnec vycházel z ustanovení § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. – předmět řízení 200 000,– Kč. Náklady zmocněnce jsme uhradili dne 20. 5. 2000, o čemž svědčí předložený doklad, který je součástí žádosti.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a s přihlédnutím k ustanovení § 154 odst. 1 tr. řádu navrhujeme, aby Městský soud v Brně předsedou senátu rozhodl tak, že podle § 154 odst. 1 tr. řádu je odsouzený Karel Novák povinen nahradit poškozené obchodní společnosti Komex, s. r. o., Zahradní č. 22, Brno, náklady vzniklé uplatňováním nároků na náhradu škody v částce 34 950,– Kč, a to do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

obchodní společnost

Komex, s. r. o., ul. Zahradní č. 22, Brno,

právně zastoupena zmocněncem

JUDr. Jiřím Novým, advokátem