Příjemnou noc, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Stížnost do usnesení Policie - vzor ke stažení zdarma

Stížnost do usnesení Policie - vzor ke stažení zdarma
___
___


Stížnost do usnesení Policie - blanketní - vzor


POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie ………………….
Územní odbor ……………….
Služba kriminální policie a vyšetřování
Oddělení ……………………..
……………………………………. (adresa)

V ………………. dne ………………………

Č.j.: …………………………………..


DOPORUČENĚ A NA DODEJKU


Poškozený:    ……………………… (jméno a příjmení)
nar. ……………………..
bytem: ………………………………

Podezřelý:    ……………………… (jméno a příjmení)
nar. ……………………..
bytem: ………………………………


STÍŽNOST do usnesení Policie České Republiky, Krajského ředitelství policie …………….. kraje, ze dne …………………… , č.j. …………………………..

I.

Dne ……………………….. bylo poškozenému doručeno usnesení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie ……………. kraje, Územního odboru ……………… , Oddělení ……………. , č. j. ………………. , ze dne ………………… . Tímto usnesením bylo poškozenému sděleno, že se ve smyslu § 159a odst. 1 tr. řádu odkládá  trestní řízení pro trestný čin ………….. podle ust.  ………………… trestního zákoníku.

II.

Poškozený v souladu s § 159a odst. 7 tr. řádu podává do tohoto usnesení s t í ž n o s t .

III.

Poškozený si v této souvislosti dovoluje zdvořile požádat výše nadepsané policejní ředitelství o 15-denní lhůtu k dodání odůvodnění k této stížnosti.…………………………………….
podpis poškozeného