Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Formuláře katastru nemovitostí 2013 ke stažení zdarma online

Stránka obsahuje ke stažení zdarma formuláře návrhů a jiných podání na katastr nemovitostí a zeměměřičský úřad z roku 2013.
___

___

Formuláře

Software602 Form Filler ke stažení – pro vyplňování formulářů ve formátu ZFO

Formuláře ve formátu ZFO mají integrovanou nápovědu a interní logiku, která umožňuje snadnější vyplňování oproti ostatním formátům.

Pro vytvoření návrhu na vklad můžete využít i interaktivní aplikaci, která vyplňování značně zjednodušuje. Aplikace je dostupná na adrese http://nv.cuzk.cz

Podání pro katastr nemovitostí

Vysvětlivky k formulářům
Vysvětlivky k formuláři návrhu na vklad (PDF) (DOC)
Vysvětlivky k formulářům pro záznam a změnu jiných údajů (PDF) (DOC)
Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí (PDF) (DOC)
Tabulka - podklady pro zápis změny druhu pozemku do katastru nemovitostí (PDF) (DOC)
Tabulka - podklady pro zápis změny způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí (PDF) (DOC)
VKLAD číslo form. ukázka
Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí www aplikace pro vyplňování http://nv.cuzk.cz
Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

Popis datové struktury a xsd

6.87-2012 (ZFO)(?)

(XLS)    (XSD)

Základ formuláře návrhu na vklad (obálka) 6.87-2012 Formát A4 (PDF)
Formát A3 (PDF)
(1) (2) (3) (4)
Příloha II. A pro označení práv ke stavbám a pozemkům 6.87-2012 (PDF)
Příloha II. B pro označení práv k bytům a nebytovým prostorům 6.87-2012 (PDF)
Příloha pro označení účastníků – fyzických osob 6.87-2012 (PDF)
Příloha pro označení účastníků – právnických osob 6.87-2012 (PDF)
ZÁZNAM číslo form. ukázka
Ohlášení změny práva k nemovitosti do katastru nemovitostí 6.88.1-2011 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny práva k jednotce 6.122-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku podzástavního práva (6.107-2008) 6.107-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního 6.112-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce (6.113-2005) 6.113-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) 6.114-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) 6.115-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) 6.116-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) 6.117-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) 6.118-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku zástavního práva 6.120-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku zástavního práva k jednotce 6.119-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce 6.123-2005 (PDF) (DOC)
Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti 6.110-2011 (PDF) (DOC)
Volitelné přílohy (rozšíření formulářů pro záznam a změnu jiných údajů) číslo form.
Příloha A - Seznam pozemků 6.100-2005 (PDF) (DOC)
Příloha B - Seznam budov 6.101-2005 (PDF) (DOC)
Příloha C - Seznam jednotek 6.102-2005 (PDF) (DOC)
Příloha D - Seznam účastníků 6.103-2005 (PDF) (DOC)
Příloha E - Seznam vlastníků a jiných oprávněných 6.109-2005 (PDF) (DOC)
Příloha F - Dům s jednotkami 6.121-2005 (PDF) (DOC)
Příloha G - Změněné údaje o budovách 6.124.1-2011 (PDF) (DOC)
Příloha H - Změněné údaje o jednotce 6.125-2005 (PDF) (DOC)
Příloha I - Změněné údaje o pozemcích 6.126.1-2011 (PDF) (DOC)
Příloha J - Návrh na vklad práva k nemovitosti 6.108-2005 (PDF) (DOC)
Příloha K - Návrh na vklad práva k jednotce 6.127-2005 (PDF) (DOC)
ZÁPIS NOVÝCH BUDOV A JEDNOTEK ukázka
Ohlášení nové stavby do KN
6.93.1-2012
Formát A4
(PDF)

Formát A3
(PDF)
 
(DOC)

(DOC)

 
(ZFO)
(?)


(PDF)
 

(PDF)
Ohlášení rozestavěné budovy do KN
6.94.1-2009
Formát A4
(PDF)

Formát A3
(PDF)


(DOC)

(DOC


(ZFO)
(?)


(PDF)
Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do katastru nemovitostí
6.133.1-2012
Formát A4
(PDF)

Formát A3
(PDF)


(DOC)

(DOC)


(ZFO)
(?)
Software602 Form Filler ke stažení – pro vyplňování formulářů ve formátu ZFO

Formuláře ve formátu ZFO mají integrovanou nápovědu a interní logiku, která umožňuje snadnější vyplňování oproti ostatním formátům.
Čestné prohlášení - příloha k žádosti o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí
6.95-2008

(PDF)

(DOC)
Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění
6.105-2008

(PDF)

(DOC)

(PDF)
ZMĚNA JINÝCH ÚDAJŮ číslo form. ukázka
Návrh na opravu chyby 6.106-2005 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny údajů o stavbě 6.89.1-2012 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny údajů o jednotce 6.90-2005 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny údajů o pozemku 6.91.1-2012 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném (vlastník a jiný oprávněný, který je fyzickou osobou evidovanou v evidenci obyvatel, tyto změny neohlašuje) 6.92.1-2012 (PDF) (DOC)
Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků
Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků lze podat i ve formě volného textu – vzor
6.141-2010 (PDF) (DOC) (DOC)


Další formuláře v resortu

Český úřad zeměměřický a katastrální


Žádosti o výdej dat


Pro geodety


GNSS

Zeměměřické a katastrální inspektoráty (ZKI)

Katastrální pracoviště

  • Žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě (výstup z ISKN ve výměnném formátu)
   (RTF)
  • Žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví z území České republiky (PDF) (RTF)
  • Žádost o poskytnutí kopie listiny ze sbírky listin katastru (PDF) (RTF)
  • POZN.: Pokud žádost

není podávána osobně

   je třeba opatřit žádost úředně ověřeným podpisem.

Zeměměřický úřad