Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Správní právo Odpor proti příkazu České obchodní inspekce - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Odpor proti příkazu České obchodní inspekce - vzor ke stažení zdarma Email
Neděle, 17. únor 2013 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 14741x
Odpor proti příkazu České obchodní inspekce - vzor ke stažení zdarma online
__
__



Odpor proti příkazu České obchodní inspekce - vzor


Česká obchodní inspekce
Inspektorát …………………..
(adresa)


K č. j.:  ……………………………..


V ………….. dne ………………………



Účastník řízení, podnikatel:    jméno a příjmení, název
nar. ,

s místem podnikání, se sídlem ………….

ODPOR  do příkazu České obchodní inspekce vzor

č.j.:  ……………. , vydaného dne ………………..

VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

I.

Dne ……………… byl účastníku řízení doručen příkaz České obchodní inspekce, č. j. ………………., ze dne …………………, jímž bylo rozhodnuto o uložení pokuty ve výši ………………. Kč ve smyslu příslušných ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele a dále o náhradě nákladů řízení ve výši ……………. Kč ve smyslu § 79 odst. 5 správního řádu (dále jen „příkaz“).

II.

Účastník řízení tímto podává do výše specifikovaného příkazu v zákonné lhůtě odpor, kterým se ve smyslu § 150 odst. 3 správního řádu příkaz, proti němuž byl odpor podán, ruší a v řízení se pokračuje.

III.

Účastník řízení uvádí níže důvody, k nimž by měl správní orgán ve svém rozhodování přihlédnout.



…………………………………..
podpis účastníka


 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny