Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Odpor proti příkazu České obchodní inspekce - vzor ke stažení zdarma

Odpor proti příkazu České obchodní inspekce - vzor ke stažení zdarma online
__
__Odpor proti příkazu České obchodní inspekce - vzor


Česká obchodní inspekce
Inspektorát …………………..
(adresa)


K č. j.:  ……………………………..


V ………….. dne ………………………Účastník řízení, podnikatel:    jméno a příjmení, název
nar. ,

s místem podnikání, se sídlem ………….

ODPOR  do příkazu České obchodní inspekce vzor

č.j.:  ……………. , vydaného dne ………………..

VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

I.

Dne ……………… byl účastníku řízení doručen příkaz České obchodní inspekce, č. j. ………………., ze dne …………………, jímž bylo rozhodnuto o uložení pokuty ve výši ………………. Kč ve smyslu příslušných ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele a dále o náhradě nákladů řízení ve výši ……………. Kč ve smyslu § 79 odst. 5 správního řádu (dále jen „příkaz“).

II.

Účastník řízení tímto podává do výše specifikovaného příkazu v zákonné lhůtě odpor, kterým se ve smyslu § 150 odst. 3 správního řádu příkaz, proti němuž byl odpor podán, ruší a v řízení se pokračuje.

III.

Účastník řízení uvádí níže důvody, k nimž by měl správní orgán ve svém rozhodování přihlédnout.…………………………………..
podpis účastníka