Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Žádost o odškodnění za zpoždění mezinárodního vlaku - vzor

Žádost o kompenzaci v mezistátní železniční dopravě - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online

___
___Žádost o odškodnění za zpoždění mezinárodního vlaku

Pro podání žádosti o odškodnění je možné použít formulář zveřejněný na internetových stránkáchwww.cd.cz/assets/mezinarodni-cestovani/jizdenka/reklamace/zadanka-odskodneni.pdfPro jízdní doklady zakoupené v ČR se vyplněný formulář zasílá na adresu: ČD, a.s. – Odúčtovna přepravních tržeb, Oddělení osobní přepravy – mezinárodní, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Vždy si nechte železniční stanicí nebo pověřeným zaměstnancem ve vlaku potvrdit délku zpoždění konkrétního spoje.Kdy je tento vzor vhodný?

Dne 3. prosince 2009 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1371/2007, které přináší řadu nových práv cestujícím v železniční dopravě, mimo jiné právo na kompenzace a péči cestujícím, kteří čelí dlouhým zpožděním. Členské státy mohou některá práva cestujících na přechodné období omezit. Česká republika tak pro vnitrostátní přepravu v řadě případů učinila na období do 3. 12. 2014. Proto je tento vzor v současnosti použitelný pouze pro mezistátní přepravu. V přechodném období mají cestující namísto některých práv podle uvedeného nařízení práva z přepravní smlouvy dle vyhlášky č. 175/2000 Sb. Nařízení se vztahuje na dopravce zemí EU, Norska a Švýcarska.


Jak tento vzor využít?

V případě, kdy je důvodné očekávat, že zpoždění příjezdu do cílového místa podle přepravní smlouvy bude delší než 60 minut, má cestující možnost výběru mezi:
náhradou plné ceny přepravního dokladu za podmínek, za nichž byl zakoupen, za neuskutečněnou část nebo části své cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, nemá-li cesta již žádný význam vzhledem k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případnou zpáteční přepravou do první výchozí stanice při nejbližší příležitosti;
pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice při nejbližší příležitosti za srovnatelných podmínek přepravy, nebo
pokračováním nebo přesměrováním do cílové stanice později podle přání cestujícího za srovnatelných podmínek přepravy.

Pokud cestující využije přepravy mezi výchozí a cílovou stanicí, jak jsou uvedeny na přepravním dokladu, a tato je zpožděná, může od železničního podniku požadovat odškodnění. Minimální odškodnění v případě zpoždění činí:

  • 25 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 60 až 119 minut;
  • 50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 120 a více minut.

V případě zpoždění o více než 60 minut se rovněž cestujícímu nabídne zdarma:
jídlo a občerstvení v množství odpovídajícím čekací době, pokud je ve vlaku nebo ve stanici k dispozici nebo může být za přiměřených okolností dodáno;
hotelové nebo jiné ubytování a přepravu mezi železniční stanicí a místem ubytování v případě, že je nutný pobyt na jednu noc nebo na více nocí, nebo v případě nutnosti dalšího pobytu, pokud je to uskutečnitelné;
přepravu z vlaku do železniční stanice v případě, že vlak uvízl na trati, do náhradní výchozí stanice nebo do cílové stanice dopravního spoje, pokud je to uskutečnitelné.


Upozornění

Výše uvedená pravidla prozatím neplatí pro vnitrostátní přepravu v rámci ČR a ve státech, které přijaly přechodná omezení. Dopravce není povinen poskytnout odškodnění nižší než 4 eura. Právo na odškodnění je třeba uplatnit u dopravce, který vydal jízdní doklad. Cestující nemá nárok na odškodnění a péči, je-li o zpoždění informován dříve, než koupí přepravní doklad, nebo zůstane-li zpoždění vzhledem k pokračování jiným dopravním spojem nebo přesměrování menší než 60 minut, zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které leží mimo železniční dopravu, zpoždění bylo zaviněno ze strany cestujícího, zpoždění bylo způsobeno třetí stranou, zpoždění bylo způsobeno zásahem vyšší moci.

Nezapomeňte si vybrat způsob úhrady odškodnění. Standardně je poskytováno formou poukazu na nákup dalších jízdenek.


Důležité zákony a dokumenty

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007
  • Zákon o drahách, č. 266/1994 Sb. (§ 36a)

Obecná doporučení

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii.

V případě přikládání cestovních a dalších dokladů k žádosti, doporučujeme nechat si zhotovit kopii pro vlastní potřebu dříve, než dáme jejich originály z ruky.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.