Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Smlouvy, dohody, žaloby zdarma Stížnost, náhrada škody při odepření nástupu do letadla, při zpožděném, zrušeném letu - vzor zdarma

Sponzorované odkazy:

 • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Stížnost, náhrada škody při odepření nástupu do letadla, při zpožděném, zrušeném letu - vzor zdarma Email
Čtvrtek, 14. září 2006 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 6755x

Požadavek na náhradu při odepření nástupu do letadla, při zpožděném či zrušeném letu, stížnost - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___
___


Náhrada škody při odepření nástupu do letadla, při zpožděném či zrušeném letu


Formulář stížnosti:

Podrobný formulář stížnosti pro uplatnění nároku při zrušení letu, zpoždění letu nebo odepření nástupu na palubu zpracovala Evropská komise jako praktický návod postupu při stížnosti u leteckého dopravce ( http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_cs.pdf ).


Upozornění:

Po bezvýsledném uplynutí šestitýdenní lhůty pro vyřízení stížnosti leteckým dopravcem, nebo pokud cestující není s odpovědí leteckého dopravce spokojen, je možné stížnost podat národnímu dozorovému orgánu. Tím je v ČR Úřad pro civilní letectví (ÚCL), letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6. Stížnost ÚCL je dostupná na stránkách http://www.caa.cz/?menu=186&mm=29&stranka=232a je možné ji podat i prostřednictvím elektronické pošty na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Na výše uvedených stránkách je formulář stížnosti dostupný rovněž v anglickém jazyce.


Jak tento vzor využít?

Odepření nástupu na palubu

Občas se stane, že letecké společnosti potvrdí pasažérům rezervaci na více míst, než je v letadle k dispozici. Pokud je vám z tohoto důvodu odepřen nástup na palubu letadla, dopravce, který let provozuje, je povinen vám nabídnout peněžní náhradu a pomoc.

Dopravce většinou nejprve vyzve případné dobrovolníky, aby se svého místa vzdali za sjednanou náhradu. Pokud se nepřihlásíte jako dobrovolník, dopravce vám musí vyplatit následující náhrady:

 • 250 Euro při letu na vzdálenost 1500 km a kratší,
 • 400 Euro při delším letu uvnitř EU a při letu mezi 1500 a 3500 km,
 • 600 Euro při letu delším než 3500 km mimo EU.

 

Náhradu lze snížit o polovinu v případě, že zpoždění vašeho odletu tímto nepřesáhne 2, respektive 3 a 4 hodiny, podle výše uvedených kategorií.

Zároveň vám dopravce musí poskytnout:

 • možnost volby mezi proplacením ceny letenky a náhradní přepravou do konečného místa určení, příp. i bezplatný let zpět do původního místa odletu,
 • stravu a občerstvení,
 • v případě nutnosti přenocování i ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení.
  Tato práva můžete uplatňovat na všechny lety v rámci EU, včetně charterových.
 • Pozor! Dopravce může odmítnout nástup na palubu cestujícímu, pokud:

 • dojde ze strany cestujícího k porušení předpisů platných v zemi odletu, příletu nebo přeletu,
 • je-li cestující stižen přenosnou nemocí, která podléhá povinnému hlášení nebo svým momentálním tělesným či duševním stavem ohrožuje bezpečnost cestujících a letu,
 • porušuje svým chováním veřejný pořádek nebo není-li vhodně oblečen.
 • Zrušení letu

  Obdobná pravidla pro odškodnění platí i v případě, když je váš let zrušen. Dopravce může mít rovněž povinnost vyplatit vám náhradu ve stejné výši, jako v případě odepření nástupu na palubu, pokud vám zrušení letu neoznámí s dostatečným předstihem. Rovněž byste měli být informováni o náhradní přepravě.

   

  Dlouhá zpoždění

  Pokud se včas dostavíte k odbavení jakéhokoliv letu (včetně charterových):

   

 • z letiště v EU, nebo

 • na letiště v EU z letiště mimo EU, pokud let provozuje dopravce z EU,

 •  

  a pokud dopravce provozující let předpokládá zpoždění 2 hodiny a více, musí vám poskytnout stravu a občerstvení, příp. ubytování v hotelu (včetně přepravy) a komunikační vybavení.

   

   

  Pokud zpoždění přesáhne 5 hodin, musí vám přepravce rovněž nabídnout proplacení ceny letenky (a případně i bezplatný let zpět do původního místa odletu).

   

   

  Pokud jsou vám tato práva odepřena, neprodleně si stěžujte u společnosti, která let provozuje (viz níže).


  Upozornění

  Dopravce se může za určitých okolností povinnosti vyplatit náhrady zprostit. Podrobné informace o právech cestujících naleznete na webových stránkách http://apr.europa.eu, v případě pochybností lze oprávněnost nároku konzultovat s Evropským spotřebitelským centrem (www.coi.cz/esc).

  Důležité zákony a dokumenty

   

   
  Share on Myspace
  Chci se zeptat, diskutovat...
  Dům bylinek
  CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
  --------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
  ---------------------------------------
  Přidat odkaz
  Bezplatná právní poradna

  Psychotesty online

  Alkoholik

  Kuřákova plíce

  Moje starosti

  Příznaky a projevy nemocí

  Bylinky pro všechny