Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žaloba o náhradu škody uvedením do předešlého (původního) stavu - vzor

Žaloba o náhradu škody uvedením do předešlého (původního) stavu - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení

___ 

___ 

Okresnímu soudu

v Lounech

Čtyřikrát

Žalobce:                Jan Kos, r. č. 580224/0668, bytem Louny, Skalní 25

Žalovaní:         1.   nezletilý Petr Nový, nar. 3. února 1990, bytem Louny, Krátká 6,

                                            zastoupen dalšími žalovanými – svými rodiči

                                2.   Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem jako první žalovaný

                                3.   Eva Nová, r. č. 695331/1213, bytem jako první žalovaný

o zasklení okna

 

I.

První žalovaný dne 15. prosince 2000 rozbil kamenem vystřeleným z praku okno mé garáže. Stejným způsobem rozbil okno již 15. září 2000. Z toho je zřejmé, že jeho rodiče – další dva žalovaní, neučinili nic pro to, aby podobné jednání neopakoval.

Důkaz:       výslech účastníků

výslech svědka Josefa Porazila, bytem Louny, Skalní 27

 

II.

Nezletilému je 10 let. Byl proto schopen ovládnout své jednání, kterým nám způsobil škodu, a posoudit jeho následky. Vzhledem k tomu, že podobné jednání nezletilého se opakuje, je zřejmé, že jeho rodiče zanedbali dohled nad ním.

Na moji žádost, aby dali okno zasklít, což je možné a účelné, žalovaní nereagovali.

Důkaz:       jako shora

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zajistit na svůj náklad zasklení okna zahradního domku žalobce do 15 dnů od právní moci rozsudku.

Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Lounech dne 10. ledna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos