Příjemnou noc, dnes je úterý 18.6.2024, svátek slaví Milan, zítra Leoš.

Podnět ke kontrole Státní veterinární správě - vzor ke stažení

Podnět ke kontrole Státní veterinární správě - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online

__
__
Podnět ke kontrole Státní veterinární správě


Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Název krajské veterinární správy
Adresa krajské veterinární správyPraha, 1. června 2010

Podnět ke kontrole

Vážení,

dne .................... jsem v provozovně firmy SKOPEC, ulice Masná 20, Klobásov zakoupil plátky předního vepřového masa. Doma jsem však zjistil, že maso zapáchá a na několika místech jsou na něm bílé skvrny. Maso jsem reklamoval, reklamace byla uznána a byly mi vráceny peníze. Bohužel druhý den jsem zjistil, že maso v podobně nízké kvalitě je v obchodě prodáváno nadále. Žádám Vás tímto o provedení kontroly a učinění potřebných opatření.


Předem děkuji.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Kopie kupního dokladuKdy je tento vzor vhodný?

Domníváte-li se, že produkty živočišného původu (zejm. maso a masné výrobky) neodpovídají jakostí a především zdravotní nezávadností právním předpisům. Orgán veterinární správy může na základě spotřebitelského podnětu provést kontrolu a případně navrhnout potřebné opatření.


Jak tento vzor využít?

Podnět předejte příslušné krajské veterinární správě podle provozovny, které se podnět týká. Kontakty naleznete na internetových stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz). Podnět můžete předat či zaslat v písemné podobě, nebo

e-mailem.

Upozornění

Orgán veterinární správy provede obvykle vlastní šetření a na jeho základě podnikne potřebná opatření. Nemůže vycházet jen z vašeho svědectví, byť by bylo pečlivě zdokumentované. Jako dozorový orgán také nemůže vstoupit do vašeho vztahu s prodávajícím, nemůže jej tedy např. donutit, aby uznal vaši reklamaci. Předepsaná kvalita produktů živočišného původu je dána legislativou. Její přehled naleznete také na internetových stránkách Státní veterinární správy.


Důležité zákony a dokumenty

Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb.
Veterinární zákon, č. 166/1999 Sb.

Související vzory

Podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.