Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Odmítnutí zasílání neobjednaného zboží - vzor ke stažení zdarma

Žádost o ukončení zasílání neobjednaného zboží - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Odmítnutí zasílání neobjednaného zbožíMoje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení dodavatele (či název firmy)
IČ dodavatele
Adresa dodavatelePraha, 1. června 2010

Žádost o ukončení zasílání neobjednaného zboží

Dne ......... byl na moji adresu doručen balíček s holicími strojky značky Břitva a se složenkou na zaplacení částky …….. Vzhledem k tomu, že jsem si toto zboží neobjednal, odmítám za něj rovněž platit. Ačkoli si v souladu s § 53 odst. 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, mohu takové zboží ponechat, tak Vám dobrovolně nabízím možnost, abyste si jej vyzvedli dne …….. na adrese mého bydliště. Zároveň Vás žádám, abyste mne již nadále neobtěžovali zasíláním neobjednaného zboží a zasíláním složenek a dopisů požadujících jeho zaplacení.

Dále si dovoluji Vám připomenout, že zasílání zboží bez jeho předchozí objednávky spojené s požadavkem platby za toto zboží je zakázanou agresivní obchodní praktikou ve smyslu § 5a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nezdržíte-li se tohoto jednání v budoucnu, budu nucen na Vaše jednání upozornit Českou obchodní inspekci jako dozorový orgán.

S pozdravem..............................................

(vlastnoruční podpis)Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v situaci, kdy je spotřebiteli zasláno neobjednané zboží. Mnohé společnosti však nejenže obtěžují vlastním zasíláním nevyžádaného zboží, ale následně i požadavky na platbu za doručené zboží.


Jak tento vzor využít?

Jedním ze způsobů prodeje, který se občas objevuje, je zaslání neobjednaného zboží na adresu spotřebitele a následné vymáhání peněz za toto zboží.

Tuto problematiku upravuje § 53 odst. 9 občanského zákoníku, který říká, že pokud dodavatel plní spotřebiteli bez objednávky, pak není spotřebitel povinen zboží dodavateli vrátit a ani jej na to upozornit. Spotřebitel si tedy může zboží bez dalšího ponechat, aniž by dodavateli něco platil. Řada spotřebitelů ovšem přesto upřednostňuje, aby jim další zboží nebylo zasíláno a aby je dodavatel neobtěžoval požadavky na zaplacení. V takovém případě je vhodné se obrátit písemně na odesílatele.

Forma tohoto podání není nijak stanovena. Obecně lze doporučit formu písemnou (doporučený dopis nebo e-mail).

Zasílání nevyžádaného zboží a následné vymáhání platby za toto zboží je zároveň zakázanou agresivní obchodní praktikou. Spotřebitel se tak může obrátit s podnětem na příslušný dozorový orgán dle druhu zboží, nejčastěji na Českou obchodní inspekci.


Upozornění

Důležité je si uvědomit, že § 53 odst. 9 občanského zákoníku se vztahuje pouze na případy, kdy zboží posílá dodavatel, tedy osoba, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz § 52 odst. 2 občanského zákoníku). Pokud by tedy věc poslala fyzická osoba, která není podnikatelem, tak by se v případě, že by si spotřebitel zboží ponechal, jednalo o bezdůvodné obohacení dle (viz § 451 občanského zákoníku).

Často se také stává, že si spotřebitel není vědom toho, že by smlouvu uzavřel nebo si myslí, že smlouva musí být nutně uzavřena písemně. Kupní smlouvu lze ale obecně v těchto případech uzavřít i ústně (např. prostřednictvím telefonu apod.) V takových případech samozřejmě nelze uplatnit výše zmíněný § 53 odst. 9 občanského zákoníku.


Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb.
Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat, respektive orazítkovat, převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.