Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Zvýšení výživného - vzor k soudu ke stažení zdarma

Návrh na zvýšení výživného - vzor k soudu ke stažení zdarma online
___
___


Žádost, návrh na zvýšení výživného - vzor

Okresní soud v ………………..

(přesná adresa soudu je do http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx)


Ke sp. zn. ………………….


Matka:        ……………………………,
nar. ………………….. ,  
bytem: ………………….


Otec:          ……………………………
nar. …………………..  
bytem: ……………………
doručovací adresa: ………………………..

Nezletilý:    ……………………………
nar. …………………..  
bytem: ……………………


Trojmo


Návrh matky na zvýšení výživného pro nezl.  …………….. ,  nar. ……………..


I.

Rozsudkem Okresního soudu v ……….. , ze dne ………….. , č.j. ……………….. byl nezletilý …………. svěřen do mé výchovy a otci bylo uloženo přispívat na jeho výživu částkou ……….. ,- Kč měsíčně.

Důkaz:          rozsudek Okresního soudu v …………..  ze dne …………. , č.j. ……………


II.

Výživné bylo stanoveno v době, kdy byl nezletilý starý jednoho roku. Nyní je žákem 5. třídy základní školy a rozsah jeho potřeb značně stoupl, a to nejen v souvislosti s přibývajícím věkem. Nezletilý navštěvuje keramiku a kroužek sportovních her, který je pořádán v rámci školní výuky, tedy zadarmo – jiný kroužek, by si matka v současné době ani dovolit nemohla.

Nezletilý má mnoho zálib, zajímá se o filatelii, modelářství a historii. Rád plave a přál by si navštěvovat dramatický kroužek. Nicméně s ohledem na finanční situaci matky, není ve finančních možnostech matky, aby Jiřímu v současné době dopřála veškeré zájmové kroužky, které by si přál navštěvovat.

Nezletilý má problémy s učením (dyslexie, dysortografie), z tohoto důvodu navštěvuje i specializovanou základní školu. Matka se s nezletilým pravidelně, s ohledem na jeho poruchy učení denně připravuje na další vyučovací den.

Matka žije s nezletilým v bytě sama, náklady spojené s užíváním činí ………….. ,- Kč (nájemné + energie). Tato částka nezohledňuje měsíční výdaje na jídlo, které činí měsíčně kolem ………. Kč.  Pracuji jako ……………….u společnosti ……………. a můj příjem činí průměrně ……….. Kč měsíčně.  

Příjmy otce neznám, ale předpokládám, že se pohybují kolem ………….. ,-Kč měsíčně, pracuje jako …………. u společnosti ……………. .


Důkaz:         výslech rodičů nezletilého
stravenky do jídelny
zprávy o příjmech matky

III.

Otec nezletilého výživné od …………..  k rukám matky neplatí vůbec. Jedinou platbou za toto období, kterou otec ve prospěch nezletilého uskutečnil, byla koupě ……………  (v ceně ………….. ,- Kč) a dále uhrazení …………….  (platba ve výši ………… ,-Kč). Styk mezi otcem a nezletilým probíhá bezproblémově.

S ohledem na výše uvedené jde tedy o částku ………….  Kč, tedy částka ve výši …………. Kč. Pokud soud přizná zvýšení výživného zpětně k ……….. , měl by otec nezletilého doplatit ještě za období od …………. do ……………. částku ve výši …………. Kč .

IV.

Vzhledem ke změně poměrů na straně nezletilého a jeho rodičů navrhuji, aby soud vydal tento:  

rozsudek

Výživné stanovené otci na nezl. ……..  rozsudkem Okresního soudu v ……………. ze dne ……………  č. j. …………………. částkou …………. Kč měsíčně se počínaje dnem ……..  zvyšuje na částku …………. Kč měsíčně, kterou je otec povinen platit k rukám matky vždy do 20. dne v měsíci předem.

Otec nezletilého ………….., nar. …………….  je povinen uhradit k rukám matky dlužné výživné za období od …………  do ………….  ve výši …………… Kč a dále za období od …………. do ………….. , doplatek na výživném ve výši ……………. Kč,  celkem tedy částku ve výši …………. Kč a to do 30 dnů od právní moci rozsudku.


V ………….  dne ………………….                  

………………………….
Podpis žalobkyně