Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Žaloba o zvýšení výživného, alimentů u zletilého - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného zletilého dítěte, žádost o zvýšení alimentů na nezaopatřené dítě - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014.

Okresnímu soudu v ..............
přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.cz

 

 

Žalobce (syn) :     ................nar. .................. bytem ..........................

 


Žalovaný (otec):    ................nar. .................. bytem ..........................

 


 
Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného na zletilé dítě

 

 


Přílohy: dle textu


 
I.


Žalovaný je mým otcem. Naposledy bylo výživné pro moji osobu upraveno rozhodnutím ……………….……..… soudu ze dne ....................., č.j.: ……..………., na základě, kterého jsem byl svěřen do péče matky ..........................., nar. ................ a žalovanému bylo uloženo přispívat na mou výživu částkou ............. Kč měsíčně. V této době jsem byl ještě nezletilý a navštěvoval jsem 2. ročník na Gymnáziu J. A. Komenského v ............

 

Důkaz:     občanský průkaz žalobce
                 rozhodnutí ............. soudu ze dne ............., č.j.:..........................
     


II.


V současné době studuji na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v 1. ročníku denního studia, obor: germanistka, historie. Moje potřeby se nyní zvýšily zejména v souvislosti se studiem na vysoké škole. Moje měsíční náklady související se studiem činí ............ Kč a zahrnují ubytování, studijní pomůcky (skripta a jiné studijní materiály), dopravu, stravování a ostatní studijní náklady. Vedle toho mám další výdej za léky na snížení krevního tlaku a jazykový kurz, který od začátku tohoto roku navštěvuji.

 

Důkaz:     potvrzení o studiu na vysoké škole
                 doklad za uhrazení ročního kurzovného na jazykové škole
                 výslech účastníků řízení


III.


Žalovaný pracuje jako instalatér ve Abza s.r.o., se sídlem Jánského 25, Kladno. Výše příjmu žalovaného mi není známa, ale lze předpokládat, že došlo k zvýšení jeho příjmu ve srovnání s dobou kdy bylo výživného určeno naposledy.


Matka ..................., nar. ................. s níž žiji ve společné domácnosti na výše uvedené adrese je zaměstnána jako administrativní pracovnice ve společnosti Noreka s.r.o., se sídlem Drobná 56, Kladno. Měsíční příjem matky dosahuje výše cca  ............... Kč.


Rodiče nemají žádnou další vyživovací povinnost
Já sám si od února tohoto roku si přivydělávám na příležitostných brigádách, můj obvyklý měsíční příjem činí  ............... Kč.

 

Důkaz:     zprávy o příjmu rodičů od jejich zaměstnavatelů
                 Výplatní pásky žalobce za měsíc únor - červen
                 výslech rodičů
 


IV.


Vzhledem k tomu, že otec odmítá přispívat na moji výživu vyšší částkou, navrhuji, aby soud vynesl tento


r o z s u d e k :


 
Žalovaný je povinen platit žalobci na jeho výživu měsíčně částku ............. Kč splatnou vždy do 10. dne v měsíci předem počínaje dnem podání žaloby.  


Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.


 
V ............. dne ..........

 


..............................................
               podpis

 


Místně příslušný je obecný soud žalovaného (§ 84 o. s. ř.). Soudní poplatek se neplatí, neboť řízení ve věcech vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí je osvobozeno od soudních poplatků ust. § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích.

Žalobu podává zletilé dítě buď proti jednomu nebo proti oběma rodičům. Soud je návrhem vázán.

 

Okresnímu soudu v ..............
přesná adresa soudu je dostupná na stránkách www.justice.czŽalobce (syn) :     ................nar. .................. bytem ..........................


Žalovaný (otec):    ................nar. .................. bytem ..........................


 
Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného na zletilé dítě


Přílohy: dle textu


 
I.
Žalovaný je mým otcem. Naposledy bylo výživné pro moji osobu upraveno rozhodnutím ……………….……..… soudu ze dne ....................., č.j.: ……..………., na základě, kterého jsem byl svěřen do péče matky ..........................., nar. ................ a žalovanému bylo uloženo přispívat na mou výživu částkou ............. Kč měsíčně. V této době jsem byl ještě nezletilý a navštěvoval jsem 2. ročník na Gymnáziu J. A. Komenského v ............

Důkaz:     občanský průkaz žalobce
    rozhodnutí ............. soudu ze dne ............., č.j.:..........................
     
II.
V současné době studuji na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v 1. ročníku denního studia, obor: germanistka, historie. Moje potřeby se nyní zvýšily zejména v souvislosti se studiem na vysoké škole. Moje měsíční náklady související se studiem činí ............ Kč a zahrnují ubytování, studijní pomůcky (skripta a jiné studijní materiály), dopravu, stravování a ostatní studijní náklady. Vedle toho mám další výdej za léky na snížení krevního tlaku a jazykový kurz, který od začátku tohoto roku navštěvuji.

Důkaz:     potvrzení o studiu na vysoké škole
    doklad za uhrazení ročního kurzovného na jazykové škole
    výslech účastníků řízení


II.
Žalovaný pracuje jako instalatér ve Abza s.r.o., se sídlem Jánského 25, Kladno. Výše příjmu žalovaného mi není známa, ale lze předpokládat, že došlo k zvýšení jeho příjmu ve srovnání s dobou kdy bylo výživného určeno naposledy.
Matka ..................., nar. ................. s níž žiji ve společné domácnosti na výše uvedené adrese je zaměstnána jako administrativní pracovnice ve společnosti Noreka s.r.o., se sídlem Drobná 56, Kladno. Měsíční příjem matky dosahuje výše cca  ............... Kč.
Rodiče nemají žádnou další vyživovací povinnost
Já sám si od února tohoto roku si přivydělávám na příležitostných brigádách, můj obvyklý měsíční příjem činí  ............... Kč.

Důkaz:     zprávy o příjmu rodičů od jejich zaměstnavatelů
    Výplatní pásky žalobce za měsíc únor - červen
    výslech rodičů
 
III.
Vzhledem k tomu, že otec odmítá přispívat na moji výživu vyšší částkou, navrhuji, aby soud vynesl tento
r o z s u d e k :
 
Žalovaný je povinen platit žalobci na jeho výživu měsíčně částku ............. Kč splatnou vždy do 10. dne v měsíci předem počínaje dnem podání žaloby.  
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.
 
V ............. dne ..........
..............................................
               podpis