Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Návrh na změnu příjmení dítěte - vzor ke stažení zdarma

Návrh na změnu příjmení nezletilého dítěte, potomka - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

Žádost o změnu příjmení dítěte - vzor zdarma ke stažení

 

Okresnímu soudu v ..................

(adresy soudu dostupné na stránkách www.justice.cz)

 

Matka:             ................................... (jméno a příjmení)

                       nar. ...........................

                       bytem ..............................

Otec:               ............................ (jméno a příjmení)

                      nar. ..........................

                      bytem ............................

Návrh na určení příjmení dítěte
vzor

I.

Dne ........................... se mi narodila dcera. Otcovství k ní bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným dne ............... před ............... úřadem v ................ . Za otce dítěte nejsem provdána.

Důkaz:       rodný list dítěte

 

II.

Pro dceru jsme určili jméno ..........., avšak nemohu se s otcem dohodnout na jejím příjmení. Otec bezdůvodně nesouhlasí s tím, aby dcera měla příjmení po mně.

Důkaz:       výslech rodičů nezletilé

 

III.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento

 

rozsudek:

 

Nezletilé ............, narozené dne .................. z matky ...................... , nar. .................... , se určuje příjmení ................. .

 

V .................... dne ..........................

                                                                                                                                                       .........................
                                                                                                                                                       žalobce

Místní příslušnost soudu se řídí ust. § 88 písm. c) o. s. ř. – podle bydliště nezl. dítěte. Soudní poplatek se neplatí.

Příjmení dítěte je určeno dohodou jeho rodičů, kterou uzavřeli při sňatku. Jestliže nebylo příjmení dítěte takto určeno a jeho rodiče mají příjmení různá, dohodnou se o příjmení dítěte a oznámí to matričnímu úřadu. Nedohodnou‑li se o jménu nebo příjmení dítěte, určí jméno nebo příjmení dítěte soud.