Dobré odpoledne, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Návrh na svěření dítěte do pěstounské péče - vzor ke stažení zdarma

Návrh na svěření dítěte do pěstounské péče - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___
Návrh svěření dítěte do pěstounské péče

VzorObvodnímu soudu v ................
(adresy dostupné na stránkách www.justice.cz)Matka : ................... jméno, příjmení,
            nar. ...............................
            bytem............................

Otec:  ................... jméno, příjmení,
         nar. ...............................
         bytem............................
         t.č.  ve výkonu trestnu odnětí svobody .................

Navrhovatelé: ................................jméno, příjmení,
                  nar. ...........................
                  bytem..............................................

                  ................................jméno, příjmení,
                  nar. ...........................
                 bytem..............................................


Návrh na svěření nezletilého ................, nar. ............ , bytem ............... do pěstounské péče
Dvojmo

Přílohy: dle lextu

I.
Matka nezl. ........... se nemohla starat, neměla zájem, atd..popis reálné situace. Otec dítěte je výkonu trestu, neznámý, neprojevuje zájem  atd...Od data :...máme v péči :........Nezletilý si na nás zvykl, vznikla silná citová vazba...popsat situaci. Navrhovatelka pracuje jako.....navrhovatel pracuje jako....., bydlíme ve vlastním domku aj.

Důkaz : výslech rodičů
Výslech navrhovatelů
Doklady/ příjem, zdravotní zpráva, zpráva sociální pracovnice o poměrech.II.
Za dané situaci, kdy si rodiče neupravili podmínky k výchově dítěte a není zde nikdo jiný, kdo by zajistil jeho výchovu, považujeme svěření nezl. do naší společné pěstounské péče za optimální řešení v zájmu nezl.

Prahlašujeme, že je nám znám zdravotní i duševní vtav dítěte.

III.
S ohledem na shora uvedené navrhujeme, aby soud vydal tento rozsudek :

Nezl.:.................... ,  nar. ................. se svěřuje do společné pěstounské péče manželům................jméno, příjmení  ......................, nar. ............... a jméno a příjmení, roz...................,  nar. ...................... , oba bytem........................ Tím se mění úprava výchovy nezletilého provedená rozsudkem OS v.............ze dne :..............čj......................
/to v případě ústavní péče, či svěření dítěte do  zařízení/


V ...............dne...............................

Navrhovatelé...........................(podpisy)
...........................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místní příslušnost soudu se řídí ustanovením § 88 písm. c) o. s. ř., tedy místem bydliště nezletilého. Od soudního poplatku je řízení osvobozeno [§ 11 odst. 1 písm. a) zákona o soudních poplatcích].

Navrhuje‑li se svěření do pěstounské péče pouze jedné osobě, návrh je obdobný. Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče si soud vyžádá vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí o tom, zda ten, kdo se má stát pěstounem, jevhodnou osobou pro výkon této péče. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat, vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů, zastupuje dítě a spravuje jeho záležitosti v běžných věcech.