Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Návrh na nezrušitelné osvojení, adopci - vzor ke stažení zdarma

Návrh na nezrušitelné osvojení - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___


Okresnímu soudu v ...........
(adresa soudu je dostuná na stránkách www.justice.cz)


Matka nezletilého: ...................... (jméno a příjmení)
           nar. .......................
           bytem ......................

Otec nezletilého: ......................... (jméno a příjmení)
         nar. ......................
         bytem .....................


Navrhovatel: ......................... (jméno a příjmení)
                nar. ......................
                bytem .....................

návrh na nezrušitelné osvojení  nezletilého ................. ,

nar. ............... , bytem ..........................

VZOR


Dvojmo


Přílohy:  dle textu


I.

V roce ......... jsem uzavřel manželství s ............... , nar. ............... Manželka má ve své výchově nezl. ........... ze svého předchozího manželství, které bylo rozvedeno v roce .............. . Nezletilý žije s námi ve společné domácnosti a já se také osobně podílím na péči o něj a na jeho výhově. Otec nezletilého má vlastní rodinu a o nezletilého  neprojevuje zájem a platí pouze stanovené výživné. Dne 5.10.2001 se nám za trvání maželství narodila ........... .

Důkaz: oddací list
rodný list dítěte
výslech účastníků

II.

Nezletilého chci nezrušitelně osvojit, abych byl zapsán v matrice místo jeho otce. Matka nezletilého s osvojením souhlasí, předpokládám, že i otec nezletilého dá k osvojení souhlas.

Důkaz: výslech rodičů nezletilého
výslech navrhovatele

III.

Naše  majetkové a výdělkové poměry jsou dobré. Pracuji jako státní zaměstnanec s příjmem cca ............ Kč u ........... . Matka nezletilého je zaměstnána jako prodavačka v obchodním domě .......... s příjmem cca ........... Kč měsíčně.

Důkaz: potvrzení o příjmech navrhovatele a matky nezletilého


IV.

Navrhuji proto, aby soud vydal tento:  
r  o  z  s  u  d  e  k

Nezletilý ..........., nar. ................ syn .........., roz. ...............a otce ............. je od právní moci tohoto rozsudku osvojencem ..................., nar. .................. , bytem ............... .
Osvojenec bude užívat příjmení ............. .
Osvojitel ............ , syn ............. , roz. ............ a ................. bude uveden v matrice narozených jako otec osvojence, místo jeho otce ..................... .


V ...........dne ..............

...............................
(navrhovatel)STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDEMístní příslušnost soudu se řídí bydlištěm osvojence [§ 88 písm. c) o. s. ř.].

Řízení ve věci osvojení je osvobozeno od soudních poplatků [§ 11 odst. 1 písm. a)
zákona o soudních poplatcích].