Dobrý večer, dnes je sobota 22.6.2024, svátek slaví Pavla, zítra Zdeňka.

Žádost o projednání stížnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem - vzor

Žádost odborové organizaci o projednání stížnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma
 
 
............................ (název odborové organizace)
K ruhám pana ......................... , vedoucího odborové organizace
........................... (adresa odborové organizace)
V .............. dne .....................


Věc: Žádost odborové organizaci o projednání stížnosti zaměstnance se zaměstnavatelem

Vážený pane ............,

obracím se na Vás jakožto na zástupce odborové organizace společnosti ............................... , jejímž jsem členem, s žádostí o projednání níže uvedené stížnosti se zaměstnavatelem a zjednání nápravy.

Ve společnosti ......... pracuji od ............. na pozici mzdové účetní. Od ................ došlo k rozšíření našeho pracovního týmu o kolegu .............. , který pracuje rovněž  na pozici mzdového účetního a který se mnou sdílí kancelář. Kolega .................. během pracovní doby neustále vypráví nelichotivé anekdoty o blondýnách, což vzhledem ke skutečnosti, že barva mých vlasů je plavá, oprávněně vnímám jako snižování mé důstojnosti a vytváření ponižujícího, pokořujícího a urážlivého prostředí na pracovišti (obtěžování). Snažila jsem se s kolegou  domluvit sama, ale naše debata měla opačný efekt a obtěžování se stupňuje.

Žádám Vás proto o projednání této mé stížnosti se zaměstnavatelem a zjednání nápravy. 

S pozdravem

............................. (jmeno a příjmení)
(kontaktní údaje: adresa, e-mailová adresa, telefon)
Informace k žádosti

Vzor je použitelný pouze pro zaměstnance, na jejichž pracovišti působí odborová organizace. V podstatě se jedná oznámení porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů odborové organizaci a žádost o zjednání nápravy formou  projednání oznámení se zaměstnavatelem. Na základě tohoto podnětu by tedy měla odborová organizace vyzvat zaměstnavatele k projednání v podnětu tvrzených skutečností. Dle ustanovení § 321 zákoníku práce (z.č. 262/2006 Sb.) ke odborová organizace oprávněna dbát na dodržování ustanovení zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a souvisejících právních předpisů. Uvedená stížnost se týká obtěžování na pracovišti.