Příjemnou noc, dnes je úterý 20.2.2024, svátek slaví Oldřich, zítra Lenka.

Výpověď zaměstnancem ve zkušební době - vzor ke stažení online zdarma

Zrušení pracovního poměru, výpověď zaměstnancem ve zkušební době - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online

 

 

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
VÝPOVĚĎ
ZAMĚSTNANCEM VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

dle § 65 an. zákoníku práce

 

 

název

a sídlo zaměstnavatele

 

 

 

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

Ve Vaší společnosti pracuji na základě pracovní smlouvy ze dne ........ na pozici...........

V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v trvání tří měsíců.

Sděluji Vám, že podle ust. § 66 zákoníku práce tímto ruším pracovní poměr ve zkušební době a to ke dni ...... (datum obvykle 3 dny po oznámení) a to bez udání důvodu.

 

V ................... dne ........................

 

..........................................................

podpis zaměstnance

 

Předejte proti podpisu na Vaší kopii nebo pošlete doporučeně (případně i s dodejkou) ! Pokud se stane, že by zaměstnavatel odmítl přijmout Vaši písemnost a na Vaši kopii podepsat převzetí, je vhodné doplnit takové předání záznamem svědectví dvou osob (např. spolupracovníků), že zaměstnavatel nechtěl písemnost převzít. 


STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE

 

Ve zkušební době může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr PÍSEMNĚ z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Písemné oznámení o tom má být doručeno druhé straně zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

 

Zkušební doba může být sjednána ve smyslu § 35 zákoníku práce nejdéle na:

- 3 měsíce u "řadových" zaměstnanců

- 6 měsíců u vedoucích zaměstnanců.

 

Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována, výjimou jsou celodenní překážky v práci (např. pracovní neschopnost), a doba dovolené. Zkušební doba musí být sjednána písemně a musí být sjednána nejpozději v den, který byl uveden jako den nástupu do práce.