Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Pracovní právo Výpověď zaměstnance u pracovního poměru na dobu určitou, neurčitou - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Výpověď zaměstnance u pracovního poměru na dobu určitou, neurčitou - vzor ke stažení zdarma Email
Pátek, 28. únor 2014 | Vložil: Mgr. Eva Kratochvílová | Zobrazeno: 26284x

Výpověď zaměstnance z pracovního poměru na dobu určitou nebo na dobu neurčitou - vzor zdarma ke stažení (tiskopis, formulář)

___

 

___

Alfa Plan, a.s.
V Parku 1446
140 00 Praha 4

 

V Praze 19. 4. 2008

 

Věc: Výpověď z pracovního poměru

 

Vážení,

u Vaší společnosti jsem zaměstnán jako Projektový manager na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 3. 2005.

Tímto v souladu s § 50 zákoníku práce dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru.


Pracovní poměr tak skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, tedy ke dni 30.6.2008.

 

(podpis)

Benjamin Karelson
nar. 5.12.1964,
bytem Praha 4, Na Kopci 704, PSČ 140 00,

 

Za společnost Alfa Plan, a.s. převzal dne: 20.4.2008
Jméno, funkce, podpis

 

VZOR ZDARMA KE STAŽENÍ

 


 

Informace ke vzoru:

Výpověď je jednostranné právní jednání, musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. (§ 50 Zákoníku práce). Proto je vždy dobré nechat si potvrdit doručení výpovědi přímo na Vaši kopii, aby následně doručení a tím i platnost výpovědi nemohla být zpochybňována. Pokud bude doručováno prostřednictvím poštovních služeb, je vhodné zaslat ji na adresu sídla zaměstnavatele doporučeně a na dodejku, v tomto případě se Vám vrátí potvrzení od České pošty, že byla písemnost určitého dne převzata.

 

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
POZOR! Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně. (§ 50 Zákoníku práce 262/2006 Sb.)

 

Výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce a musí být shodná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Výpovědní doba smí  být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce (pokud např. dáte výpověď 19.4., pracovní poměr končí 30.6., nebo výpověď dáte 31.12. pak pracovní poměr skončí 28.2.).

Výjimky z běhu výpovědní doby: § 51a zákoníku práce. V případě § 51a ZP, jde o výpověď ze strany zaměstnance v případech souvisejících s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahu (např. fúze, jedna společnost koupí druhou, část se odštěpí a podobně) v takovém případě, konči pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dn nabytí účinnosti přechodu práv a povinností (tzn. např. ke dni účinnosti fúze).

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny