Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplácení mzdy - vzor zdarma

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplácení mzdy - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___
___OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
ZAMĚSTNANCEM Z DŮVODU NEVYPLACENÍ ČÁSTI MZDY
vzor


Alfa Plan, a.s.
V Parku 1446
140 00 Praha 4

V Teplicích dne 1. 9. 2007

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážení,

U Vaší společnosti jsem zaměsnán na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 10. 2006 jako Projektový manager.

Do dnešního dne mi byla vyplacena část pouze část mzdy za měsíc květen 2007 s vysvětlením, že mi zbývající část společnost doplatí o několik dní později. Mzda byla splatná 15. července 2007.

Do dnešního mi dlužná mzda nebyla vyplacena, proto v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce zrušuji okamžitě výše uvedený pracovní poměr. Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto okamžitého zrušení.

Zbývající dlužnou část mzdy ve výši 8.000,- Kč společně se odstupným ve výši průměrného měsíčního výdělku ve smyslu  56 odst. 2 zákoník práce, za dobu která odpovídá délce výpovědní doby mi poukažte na bankovní účet, na který mi byla mzda běžné poukazována a to nejpozději do 15. 9. 2007.


S pozdravem

Jiří Studený
Anglická 11
41501 Teplice

 

Za společnost převzal dne: (jméno, příjmení, funkce, podpis)


Informace ke vzoru:

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit pouze v zákonem vymezených případech. (§ 56 Zákoníku práce - zákon č. 262/2006). Jedním z těchto důvodu je, pokud zaměstnavatel nevyplati zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů od uplynutí termínu jejich splatnosti.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu (podle § 56 odst. 1 písm. b), přísluší právo na "odstupné" ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (obecně 2 měsíce ve smyslu § 51 zákoníku práce), jak vyplýcá z § 56 odst. 2 zákoníku práce.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit zaměstnavateli, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Je vhodné, aby si zaměstnanec kopii okamžitého zrušení pracovního poměru ponechal, a nechal si na něm vyznačit datum převzetí, pokud by došlo k odmítnutí převzetí navrhujeme svědecké podpisy od dvou spolupracovníků, kteří byli neúspěšnému předání písemnosti přítomni. Pokud je písemnost zasílána prostřednictvím poštovních služeb, je vhodné tuto písemnost zaslat doporučene a na dodejku, neboť v takovém případě vrátí provozovatel poštovních služeb odesílateli potvrzení o převzetí zásilky ze strany adresáta.