Dobré odpoledne, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Oznámení zaměstnavateli o trvání dalšího zaměstnávání - vzor zdarma ke stažení

Oznámení zaměstnavateli o trvání dalšího zaměstnávání - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

 

Auto a.s.
Martin Vonásek – personální ředitel
Nádražní 5
150 00 Praha 5

Oznámení o trvání na dalším zaměstnávání.

Vážený pane řediteli,

na základě pracovní smlouvy ze dne 2.3.2007 pracuji ve firmě Auto a.s. jako mzdová účetní. Dne 30.6.2010 mi byla udělena výpověď (převzala jsem téhož dne), která nesplňuje náležitosti stanovené ust. § 50 odst. 4 zákoníku práce – chybí uvedení výpovědního důvodu. Z tohoto důvodu považuji výpověď za neplatnou a tímto Vám oznamuji, že trvám na dalším zaměstnávání. 

S pozdravem

Angelika Demeterová
Nad Ořechovkou 17   
160 00 Praha 6

 


Informace k oznámení:

Vzor vychází ze situace, kdy se zaměstnancem byl neplatně rozvázán pracovní poměr. Neplatnost spočívá v porušení některého z ust. § 48 a násl. zákoníku práce upravujícího skončení pracovního poměru. Dle ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce je v těchto případech nutné bez zbytečného odkladu upozornit zaměstnavatele, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával. Toto upozornění předpokládá podání žaloby na neplanost rozvázání pracovního poměru. 

 

Zaměstnanec musí zaměstnavateli písemně a bez zbytečného odkladu po výpovědi sdělit, že trvá na dalším zaměstnavání (§ 69 odst. 1 pracovního zákoníku).

 

V případě, že v tomto řízení budete úspěšní, bude to znamenat, že Váš pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen Vám poskytnout náhradu mzdy nebo platu za dobu od neplatného rozvázání do rozhodnutí soudu a zároveň bude případně vázán rozhodnutím, ukládajícím mu povinnost Vás zaměstnávat nadále. Ustanovení § 69 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy - období 6 měsíců, může soud  na návrh zaměstnavatele náhradu mzdy nebo platu za další dobu přiměřeně snížit. Oznámení nemá předepsány žádné formální náležitosti, je vhodné jej zaslat doporučeně, příp. s dodejkou.