Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Stížnost pro finanční diskriminaci na pracovišti - vzor zdarma

Stížnost pro finanční diskriminaci na pracovišti - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

 

 

................................... název společnosti
K rukám personálního ředitele
ulice ............................

..................... PSČ .....................

 

V ................... dne ........................

 

Věc: Stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.


Vážený pane řediteli,


na základě pracovní smlouvy ze dne 2.3.2007 pracuji ve společnosti ...................... jako mzdová účetní. Ve smlouvě byla ujednána základní mzda ve výši 25.000,- Kč. Dne 4.4.2012 došlo k rozšíření  mého pracovního týmu o kolegu  Petra Nováka, který nastoupil rovněž na pozici mzdového účetního, tedy vykonává stejnou práci jako já. Dle pracovní smlouvy s ním byla sjednána základní mzda ve výši 30.000,- Kč. Domnívám, že tímto postupem došlo k porušení pracovněprávních předpisů spočívající v porušení zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty.

Děkuji za brzké vyrozumění a jsem s pozdravem

 

..................................(jmeno a příjmení)
(kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon)

 


Informace ke stížnosti:

Po uzavření pracovního poměru se zaměstnanci nejčastěji setkávají s mzdovou diskriminací (porušování zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci či práci stejné hodnoty) a šikanou na pracovišti. V obou případech je nejvhodnější tato jednání nejprve oznámit a řešit s nadřízeným  pracovníkem a teprve podle výsledku těchto jednání případně  zvažovat využití dalších možností (mediace, inspektorát práce, soud). Žádost nemá předepsány žádné formální náležitosti, nicméně lze doporučit písemnou formu. Předkládaný vzor se týká porušení zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci.