Dobré odpoledne, dnes je pondělí 26.2.2024, svátek slaví Dorota, zítra Alexandr.

Vzor udání na úřad práce pro diskriminaci při výběrovém řízení

Podnět k provedení kontroly zaměstnavatele pro porušení zákona o zaměstnanosti (příklady: diskriminace věková a sexuální orientace) - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení a tisku

 

 

Příklad 1:

Úřad práce
Pobočka v Praze 2
Kontrolní  a právní oddělení
Bělehradská č.p. 214/86
120 00 Praha 2

V Praze dne 26.4.2008

Podnět k provedení kontroly zaměstnavatele z důvodu porušení ust. § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.


Vážení,


obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o provedení kontroly. Dne 13.4.2008 jsem se ucházel o pozici taxikáře ve firmě Taxi s.r.o., se sídlem Žitná 26, 120 00 Praha 2 , IČ: 12345678. Při ústním jednání mi bylo sděleno, že se mám dostavit dne 23.4.2008 v 10:00 hod. k přijímacímu pohovoru. Pohovor byl veden panem Jaroslavem Novákem, jednatelem společnosti, žádná další osoba přítomna nebyla. Při pohovoru jsem byl mj. dotazován na svoji sexuální orientaci. Tento údaj jsem odmítl poskytnout. Následně mi bylo sděleno, že byl upřednostněn jiný uchazeč.
Domnívám se, že dotaz  týkající se mé sexuální orientace vznesený při přijímacím pohovoru na pozici taxikáře je v rozporu s ust. § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, neboť sexuální orientace nepředstavuje podstatný, rozhodující a nezbytný požadavek pro výkon profese taxikáře.


Děkuji za brzké vyrozumění, jak bylo s mým podnětem naloženo a jsem s pozdravem 

Marek Novotný
Nábřežní 122
170 00 Praha 7- Holešovice

 

Informace k příkladu 1:

Vzor vychází ze situace, kdy zaměstnavatel vyžadoval při přijímacím pohovoru po uchazeči o zaměstnání sdělení jeho sexuální orientace, přičemž výběrové řízení bylo organizováno na pozici taxíkáře. Uchazeč o zaměstnání mu požadovaný údaj odmítl poskytnout s tím, že se jedná o citlivý osobní údaj, který mu není oprávněn poskytnout. Zaměstnavatel následně upřednostnil jiného uchazeče. 
Dle ust. § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu s § 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Kontrolní činnost v této oblasti provádí úřad práce, jehož místní příslušnost  je určována sídlem zaměstnavatele. Podnět nemá formální náležitosti, ale měl by obsahovat kontaktní údaje stěžovatele, označení zaměstnavatele a popis jednání, které je shledáváno v rozporu se zákonem o zaměstnanosti. 

 

 


 

Příklad 2:

 

Úřad práce
Pobočka v Praze 2
Kontrolní  a právní oddělení
Bělehradská č.p. 214/86
120 00 Praha 2
V Praze dne 26.4.2008

Podnět k provedení kontroly zaměstnavatele z důvodu diskriminace v přístupu k zaměstnání  z důvodu věku.


Vážení,


obracím se na Vás se zdvořilou žádosti o provedení kontroly. Ucházela jsem se o pozici asistentky ve firmě Reality a.s., se sídlem  Nárožní 5, 120 00 Praha 2, IČ: 12345678. Firma  po uchazečích požadovala znalost práce na PC, organizační schopnosti a dobrou znalost anglického jazyka, což jsem splňovala. Dne 15.5.2008 byl proveden jednokolový přijímací pohovor, který byl veden vedoucí personálního oddělení firmy paní Krátkou. K pohovoru se dostavily dvě další uchazečky ve věku 18 a 21 let (firma obsazovala dvě pozice) .
Při pohovoru jsem byla dotazována na úroveň znalostí obsluhy PC a jazykovou vybavenost. Pohovor trval cca 5 min. a na jeho konci mi bylo sděleno, že firma dá s největší pravděpodobností přednost druhým uchazečkám, které lépe „zapadnou“ do pracovního kolektivu. Poskytnutí bližšího zdůvodnění mi bylo odmítnuto. Po týdnu mi přišlo el. poštou oznámení, že jsem ve výběrovém řízení neuspěla.        
Na webových stránkách firmy je podrobně uvedeno složení pracovního kolektivu včetně věku zaměstnanců. Z těchto údajů vyplývá, že průměrný věk zaměstnanců činí 23 let.
Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že při přijímacím pohovoru byl hlavním (skrytým) kritériem věk uchazečů (je mi 45 let) a že jsem byla odmítnuta pouze z tohoto důvodu, čímž se cítím velmi ponížena. Tuto praxi považuji za diskriminační.
Přikládám kopii inzerátu firmy  Reality a.s. s uvedením požadavků na pozici asistentky, dále přikládám pozvánku k výběrovému řízení a vyrozumění o výsledku výběrového řízení.       

Děkuji za brzké vyrozumění, jak bylo s mým podnětem naloženo a jsem s pozdravem 

 

Štěpánka Krásná
U Topíren 64
170 00 Praha 7

 

Informace k příkladu 2:

Nejfrekventovanějším diskriminačním jednáním v oblasti ucházení se o zaměstnání je odmítnutí uchazeče o zaměstnání pouze z důvodu jeho věku. Pokud tato situace nastane při přijímacím pohovoru bez přítomnosti dalších osob, je domáhání se nápravy velmi složité, neboť zaměstnavatelé tento pravý důvod nikdy neuvádějí explicitně. Výsledky kontrol provedených úřady práce na základě těchto podnětů vypovídají o tom, že se toto diskriminační jednání povede prokázat málokdy.
Při sestavování vzoru bylo vycházeno ze situace, kdy se výběrového řízení na pozici dvou asistentek účastnily tři ženy ve věku 18, 21 a 45 let s totožnými kvalifikačními předpoklady a stejnou úrovní zaměstnavatelem požadovaných znalostí. Vybrány byly obě mladší uchazečky s odůvodněním, „že lépe zapadnou do mladého kolektivu“. Nevybraná uchazečka se jednáním zaměstnavatele cítila velmi ponížena a byla přesvědčena o tom, že byla odmítnuta pouze z důvodu svého věku.