Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Pracovní právo Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy - vzor ke stažení

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy - vzor ke stažení Email
Sobota, 01. březen 2014 | Vložil: Mgr. Eva Kratochvílová | Zobrazeno: 16199x

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma
Okamžitá výpověď

___

___ 

 

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
ZAMĚSTNANCEM Z DŮVODU NEVYPLACENÍ ČÁSTI MZDY
vzor


Alfa Plan, a.s.
V Parku 1446
140 00 Praha 4

V Teplicích dne 1. 9. 2007

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážení,

U Vaší společnosti jsem zaměsnán na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 10. 2006 jako Projektový manager.

Do dnešního dne mi byla vyplacena část pouze část mzdy za měsíc květen 2007 s vysvětlením, že mi zbývající část společnost doplatí o několik dní později. Mzda byla splatná 15. července 2007.

Do dnešního mi dlužná mzda nebyla vyplacena, proto v souladu s § 56 odst. 1 písm. b) Zákoníku práce zrušuji okamžitě výše uvedený pracovní poměr. Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto okamžitého zrušení.

Zbývající dlužnou část mzdy ve výši 8.000,- Kč společně se odstupným ve výši průměrného měsíčního výdělku, za dobu která odpovídá délce výpovědní doby (ve smyslu § 56 odst. 2 zákoníku práce) mi poukažte na bankovní účet, na který mi byla mzda běžné poukazována a to nejpozději do 15. 9. 2007.


S pozdravem

Jiří Studený
Anglická 11
41501 Teplice

 

Za společnost převzal dne: (jméno, příjmení, funkce, podpis)


Informace ke vzoru:

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit pouze v zákonem vymezených případech. (§ 56 Zákoníku práce - zákon č. 262/2006). Jedním z těchto důvodu je, pokud zaměstnavatel nevyplati zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů od uplynutí termínu jejich splatnosti.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu (podle § 56 odst. 1 písm. b), přísluší právo na "odstupné" ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (obecně 2 měsíce ve smyslu § 51 zákoníku práce), jak vyplýcá z § 56 odst. 2 zákoníku práce.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit zaměstnavateli, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Je vhodné, aby si zaměstnanec kopii okamžitého zrušení pracovního poměru ponechal, a nechal si na něm vyznačit datum převzetí, pokud by došlo k odmítnutí převzetí navrhujeme svědecké podpisy od dvou spolupracovníků, kteří byli neúspěšnému předání písemnosti přítomni. Pokud je písemnost zasílána prostřednictvím poštovních služeb, je vhodné tuto písemnost zaslat doporučene a na dodejku, neboť v takovém případě vrátí provozovatel poštovních služeb odesílateli potvrzení o převzetí zásilky ze strany adresáta.

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny