Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Dohoda o rozvázani pracovniho poměru - vzor ke stažení zdarma

Výpověď dohodou, ukončení pracovního poměru dohodou - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměruzor

 Smluvní strany

1. Zaměstnavatel :

název společnosti:
sídlo společnosti :
IČ:
zastoupená:


2. Zaměstnanec :

Příjmení, jméno :
Bytem :

Rodné číslo:


Zaměstnavatel a zaměstnanec se dnešního dne dohodli na skončení pracovního poměru dohodou dle § 49 Zákoníku práce ke dni ………………………….

Obě strany s obsahem výpovědi souhlasí a nemají žádné námitky.


V ………………dne……………….________________________ _______________________
Zaměstnavatel                            Zaměstnanec

 

STAŽENÍ VZORU ZDARMA ZDE


 

Při rozvázání pracovního poměru dohodou dochází k rozvázání pracovního poměru dnem, který je v dohodě uveden, jako den skončení pracovního poměru. Dohodou lze rozvázat poměr kdykoliv, z jakýchkoliv důvodů a k jakémukoli datu.

 

Podstatnými náležitostmi jsou: písemnost, a uvedení dne skončení pracovního poměru (den skončení pracovního poměru můž být nejdříve ukončen ke dni, kdy je dohoda o rozvázání pracovního poměru podepsána, nelze rozvázat pracovní poměr se zpětným datem), Dalšími náležitostmi jsou: důvod rozvázání pracovního poměru, jen v případě, že to požaduje zaměstnanec - zejména pokud byl pracovní poměr ukončen z důvodu tzv. organizačních důvodů, nebo ze zdravotních důvodů, a to vzhledem k nároku na odstupné, ustanovení o odstupném (zákonném i smluvním).

 

Odstupné je upraveno v § 67 zákoníku práce. Nově he výše odstupného diferencována podle délky trvání pracovního poměru, v případě zdravotních důvodů stanovuje zákon nárok na odstupné ve výši nejméně 12násobku průměrného výdělku.

 

Je vhodné uschovat si kopii této dohody.