Dobré odpoledne, dnes je pondělí 27.5.2024, svátek slaví Valdemar, zítra Vilém.

Výpověď zaměstnance z pracovního poměru - vzor zdarma ke stažení

Výpověď zaměstnance z pracovního poměru na dobu určitou nebo na dobu neurčitou - vzor zdarma ke stažení (tiskopis, formulář)

___

___ 

Alfa Plan, a.s.
V Parku 1446
140 00 Praha 4

 

V Praze 19. 4. 2008

 

Věc: Výpověď z pracovního poměru

 

Vážení,

u Vaší společnosti jsem zaměstnán jako Projektový manager na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 3. 2005.

Tímto v souladu s § 50 zákoníku práce dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru.


Pracovní poměr tak skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, tedy ke dni 30.6.2008.

 

(podpis)

Benjamin Karelson
nar. 5.12.1964,
bytem Praha 4, Na Kopci 704, PSČ 140 00,

 

Za společnost Alfa Plan, a.s. převzal dne: 20.4.2008
Jméno, funkce, podpis

 

VZOR ZDARMA KE STAŽENÍ

 


 

Informace ke vzoru:

Výpověď je jednostranné právní jednání, musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. (§ 50 Zákoníku práce). Proto je vždy dobré nechat si potvrdit doručení výpovědi přímo na Vaši kopii, aby následně doručení a tím i platnost výpovědi nemohla být zpochybňována. Pokud bude doručováno prostřednictvím poštovních služeb, je vhodné zaslat ji na adresu sídla zaměstnavatele doporučeně a na dodejku, v tomto případě se Vám vrátí potvrzení od České pošty, že byla písemnost určitého dne převzata. Pokud předáváte výpověď osobně a zaměstnavatel odmítne výpověď převzít, je vhodné nechat si odmítnutí výpovědi potvrdit od dvou spolupracovníků.

 

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
POZOR! Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně. (§ 50 Zákoníku práce 262/2006 Sb.)

 

Výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce a musí být shodná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Výpovědní doba smí  být prodloužena jen písemnou smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce (pokud např. dáte výpověď 19.4., pracovní poměr končí 30.6., nebo výpověď dáte 31.12. pak pracovní poměr skončí 28.2.).

Výjimky z běhu výpovědní doby: § 51a zákoníku práce. V případě § 51a ZP, jde o výpověď ze strany zaměstnance v případech souvisejících s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahu (např. fúze, jedna společnost koupí druhou, část se odštěpí a podobně) v takovém případě, konči pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dn nabytí účinnosti přechodu práv a povinností (tzn. např. ke dni účinnosti fúze).