Dobré odpoledne, dnes je neděle 28.5.2023, svátek slaví Vilém, zítra Maxmilián a Maxim.

Žádost o projednání dodatečně objeveného dědictví - vzor ke stažení

Žádost o projednání dodatečně objeveného dědictví - vzor ke stažení online zdarma
___
___


Okresní soud v ………………
dědické oddělení
adresa: ……………………….
…………………………….....


žádám o dodatečné projednání dědictví po ……………………………

posledně bytem …………………………………….., zemřelý dne ……………
V původním dědickém řízení čj. ……………..……. nebylo projednáno:

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Jako dědicové přicházejí v úvahu (jméno a bydliště)

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Další sdělení:


V …………………… dne ……………..                  ……………………….
čitelný podpis žadatele a
bydliště
rodné číslo
telefonStáhnout vzor - plná moc notáře k vyřízení dědictví zde.