Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Plná moc notáře - vyřízení dědictví, dědického řízení - vzor ke stažení zdarma

Plná moc notáře - vyřízení dědictví, dědického řízení - vzor ke stažení zdarma online
___
___PLNÁ MOC

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ VZOR


Já podepsaný(á) ........................   , RČ ............................

bytem v     z m o c ň u j i


, nar.     

bytem v     

aby mne zastupoval(a) v řízení o dědictví po     

zemřelé(m) dne .............. posledně bytem v     
Tato plná moc platí i pro dovolací řízení a opravňuje uvedeného zástupce, aby za mne činil všechny úkony, které bych za řízení mohl(a) učinit já, zejména aby mým jménem:


1. dědictví odmítl nebo prohlásil, že dědictví neodmítám,

2. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví,

3. podával opravné prostředky a vzdával se jich,

4. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu a soudního komisaře


Dohodu o vypořádání dědictví je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dědictví žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká tohoto dědictví a dědického řízení, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.


V ………........………......dne ...……………...         …………..………………….…………........
podpis (úředně ověřit)

Stáhnout vzor - plná moc notáře k vyřízení dědictví zde.