Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Žádost o přidělení bytu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení

Žádost o přidělení bytu - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___

___

Normal 0 21


MĚSTO KLATOVY
zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o.

Věc: Žádost o přidělení bytu vzor1. Příjmení a jméno uchazeče: ...........................................roz. .....................................  

datum narození: ..................................   

stav:....................................adresa žadatele:

trvalé bydliště: ………………..............................současný pobyt : ................................................spojení (telefon,e-mail,fax): ………………..........

2. Příjmení a jméno manžela/ky: ......................................................      

roz. .....................................

datum narození: .............................................                      adresa:

trvalé bydliště: ..................................................současný pobyt .................................................

3. Rok podání žádosti: ........................................

.4.       Další osoby  – jméno, rok narození       nezaopatřené1) ..................................................                        ANO / NE

2) ..................................................                        ANO / NE

3) ..................................................                        ANO / NE

4) ..................................................                        ANO / NE

5) ..................................................                        ANO / NE

5.       Údaje o současném bytě:

Počet osob bydlících v dosavadním bytě: ......................

počet místností:                  
1 pokoj   .......................  m2                      kuchyně: ……........ m2

2 pokoje .......................  m2                      příslušenství:  ANO / NE

3 pokoje .......................  m2

4 a více pokojů .............. m26.       Údaje o zaměstnavateli:žadatel: ....................................................místo výkonu zaměstnání:


………………………………………………

Ostatní  výdělečně činní členové rodiny žadatele:Jméno: ...........................................................


zaměstnavatel

..............................................................místo výkonu zaměstnání

........................................................................(Další osoby  uveďte v  příloze)

7.       Vztah žadatele k dosavadnímu bytu:

vlastní                                     ANO / NE                      
v nájmu                                   ANO / NE
u rodičů                                   ANO / NE                     
v podnájmu                             ANO / NE                      
u rodičů se sourozenci            ANO / NE                       
u prarodičů                              ANO / NE                     
jiné ..............................................................

8.       Důvod podání žádosti o byt: (nemoc člena rodiny, stavební závady bytu,velikost bytu apod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Mám zájem také o přidělení bytu s finanční kompenzací     ANO / NE

      Mám zájem zúčastnit se koupě bytu obálkovou metodou    ANO /NE

           

 

 

Prohlášení:
Prohlašuji na svou čest, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Prohlašuji,  že nemáme právo užívání jiného bytu na dobu neurčitou, doživotní nebo delší než tři roky (na základě nájemní,  podnájemní smlouvy, věcného břemene a pod.)

 

Souhlasím ve smyslu § 5 zák. 101/2000 Sb. se zpracováním výše uvedených osobních údajů uvedených v žádosti v rozsahu nezbytně nutném k vyřízení žádosti.

 

 

V Klatovech dne ...........................

 

 

 podpisy žadatelů   ……………………………..

 

 

 

 

Přílohy:

(např. potvrzení o těhotenství, lékařská potvrzení, soudní výpověď, rozsudek o rozvodu manželství, podnájemní(nájemní) smlouvu, apod.)