Dobré ráno, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Žádost o kácení stromu, dřevin - vzor ke stažení zdarma

Žádost o kácení, pořezání nebo likvidaci stromu, dřevin - vzor, formulář, tiskopis, podání ke stažení online zdarma

 

 

Obecní úřad

503 46 Běleč nad Orlicí                              V ……………………………., dne:…....………
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
vzor
Jméno a adresa žadatele: ……………………………………………………………………………Číslo pozemku: …………………………………….. k.ú.: …………………………………………..

 

Druh dřeviny
Počet dřevin k pokácení
(u keřů plocha m2)
Obvod kmene dřeviny ve výšce 130 cm
nad zemí (v cm)

Zdůvodnění žádosti:

……………………….….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

……..……………………………………

podpis žadatele/majiteleK žádosti je nutné přiložit:

 

  • doložení vlastnického vztahu žadatele k pozemku a dřevinám rostoucím mimo les (např. kupní smlouvou, výpisem z evidence nemovitostí, popř. čestným prohlášením).

  • doložení nájemního vztahu žadatele k pozemku

  • souhlas vlastníka pozemku

  • snímek mapy se zakreslením situace

 
POUČENÍ:

  • Ždost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se dřeviny nacházejí, podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“).

  • Podle § 8 odst. 2 zákona povolení není třeba ke kácení dřevin z pěstebních důvdodů (za účelem obnovy porostů) a pro provádění výchovné probírky porostů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem na odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

  • Podle § 8 odst. 3 zákona povolení není třeba dívat ke kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

  • Podle § 8 odst. 4 zákona povolení není třeba dávat ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo v případě, kdy hrozí škoda značného rozsahu. Ten, kdo skácí dřevinu za těchto podmínek, je povinen nahlásit tuto skutečnost do 15-ti dnů od provedení skácení.

  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4